Mitkoivanov's Weblog

април 8, 2009

ЗА ЕДНИ ХЕРМАФРОДИТИ – в помощ на техните събирачи

Filed under: Uncategorized — Етикети:, , , , , — гравитон @ 2:10 pm

recovered_jpeg-digital-camera_11265       Колко и какви са резервите на тяхното месо за отделните страни и континенти, още не е известно, но трябва да се смята, че не са малки. Данните показват, че в сферата на международната търговия само за Европа, годишно се събират и продават над 10 000 тона живи. Трябва да се има пред вид, че количествата, които се събират и консумират от населението на Европа пряко, без да минават през сферата на търговията, са много по големи.
        Първите дадни за появяването, развитието и разпространението им датират от времето, когато са почнали да служат за храна на човека.
       Според една легенда боговете били големи любители на охлювите. Те били достъпни само за тях, защото били със златни черупки и имали по едно крило, с което излитали във въздуха вертикално, като малки блестящи пламъчета и само боговете можели да ги хващат. Обикновените земни хора никога не можели да се доберат до тях. Веднъж Венера, която обичала един красив смъртен, земен жител, откраднала една дузина от охлювите на боговете, отнесла ги в имението му, намиращо се в приказен замък на Средиземно море, отрязала им крилете, преобразила черупките им и ги пуснала на свобода. Охлювите се разпълзели из храстите, размножили се и се разпростаранили по равнини и планински склонове. От тогава, когато слизала на земята, Венера и нейния любим, събирали охлюви и се угощавали. И сега в някои райони на Пиринеите – във Франция (гр. Нарбон) и в Испания – в чест на Венера се устройват празненства, на които при тържествена обстановака се консумират печени охлюви и се пеят хвалебствени песни за богинята дарителка.
       Доказано е че месото и слузта на охлювите, както и тяхната кръв са носители на различни количества калциеви и фосфорни съединения, други минерални вещества, хеликорубин, мед, активна диестаза, протеини, витамини (аскорбинова киселина) и именно тези им особености в миналото са занимавали човешката мисъл, а и сега дават основания за търсения в тази насока.

Състав на месото от градински охлюви и на някои други видове месо в %

Показатели Месо от
                                                           охлюв           говедо           свиня                   риба

1. Вода                                               81.0                 78                   48                       81.5
2. Белтъчини                                16.2                  19                    14.6                   16.9
3. Мазнини                                        1.1                     2                    36.6                    0.6
4. Мин. соли                                     1.7                    1                       0.8                    1.0
5. От минералните соли на 100гр. продукт:
kалций в мг.                               170                      10                                            120
магнезий в мг.                           250                     25                                               29
сяра в мг.                                      140                   215                                            180
цинк в мг.                                           2.5                    1.5
мед в мг.                                             0.4                    0.05
йод в мг.                                             0.006              0.0035

      С една дума, градинските охлюви са пълноценна и диетична харана. Те още от древността са били обект на храненето, медицината, изкуствата и религиите. В настоящия етап интересът към тях се диктува главно от стопанската изгода за хората – на тях се гледа най-вече като източник на животински белтъчини и деликатес.
      Географското разположение, климатичните условия, теренните особености и структората на почвата в нашата страна, предлагат много добри условия за разпространението на градинските охлюви в почти всички райони, за естественото и изкуственото развъждане на градинските охлюви.
       Основно количество живи градински охлюви и добито дълбоко замразено охлювно месо за износ, постъпват главно от окръзите в които ежегодно се организира събирането и изкупуването им, а именно: Габровски, Пловдивски, Кюстендилски, Русенски, Великотърновски, Пазарджишки и Плевенски . Кампанията по събиране на градинските охлюви и тази година започва с регистрация на пунктовете за изкупуване на живи охлюви. Уведомленията за организиране на изкупвателни пунктове се подават в най-близкото РИОСВ до 1 май, а събирането на охлюви ще бъде позволено от 10 май до 30 юни.
Този срок е определен със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта урежда реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през границата на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.
      Регистрираните пунктове трябва да отговарят на определени условия. Те трябва да са оборудвани с хладно помещение за съхранение на живи охлюви; подходящ амбалаж за съхранение и транспорт на живите охлюви – дървени касети или плетени полиетиленови чували “тип гаци”; калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм.   Отговорниците на пунктовете са длъжни да връщат незабавно в природата маломерните охлюви, предадени при тях.С цел да подпомогна събирачите на охлюви, ще се опитам да отговоря на някой въпроси.
       Първо, мнозина навярно вече се чудят защо наричам охлювите хермафродити. Отговорът е ясен. Защото градинския охлюв спада към сравнително малкия брой животни с много силно изразен х е р м а ф р о д и т и з ъ м. Мъжките и женските полови органи на всяко животно са еднакво добре развити и са в състояние да произвеждат почти завършени форми на сперматозоиди и напълно оформени яйца.                                                                                                                                                При нашите климатични условия половата активност на градинските охлюви настъпва през първата половина на април и завършва в края на май. Размножаването става чрез яйца, като всеки охлюв в полова зрелост ( тя настъпва от 3-тата година до 5 – 6-тата) снася по 45 до 90 предварително оплодени яйца.
       Някои градински охлюви, като Helix pomatia L. заравят яйцата си в специално приготвени дупки в почвата на дълбочина до 12 см., а други като Helix aspersa M., настаняват яйцата си по повърхността на земята под шумата, между камъните, разни клонки и др., след което ги изоставят и не се грижат за тях.
       Инкубацията продължава около 20-25 дни, но при неблагоприятни условия (влага и топлина) продължава с още няколко дни. Оптималната температура за люпимост е от 16-18 градуса, като средната е 70-75%. Излюпените охлювчета изпълзяват през нощта или сутрин при разсъмване, когато околната растителност е още росна. Те се грижат сами за себе си, като достигат полова зрелост през третата или четвъртата година.
Приема се, че градинските охлюви имат средна възраст от 6 до 7 години, след което навлизат в старческа възраст с прогресивно повишаваща смъртност. За максимална възраст на охлювите в Европа се приема 19-20 години. У нас са намирани екземпляри по на 15-16 години. Единствения белег за определяне възрастта на охлювите са броя на секторите на черупката (навивките на черупката). Охлювчето се излюпва с 1 извивка, което ще рече, че на една година има 2 извивки, на 2 години е с три спирални извивки, на 3 години е с 4, на 5 години с 6 спирални извивки и т.н.
      За консумация и изкупуване се събират охлюви от 3-тата година. Което ще рече с 4 спирални извивки и размер на черупката по голям от 28 милиметра.
      Съобразно с годишните сезони, климатичните промени и необходимоста да се храни животът на градинския охлюв се дели на три периода.
      Период на активен живот. Започва след първите топли пролетни дни след като е паднал поне първия пролетен дъжд. При тези условия вече е започнало развитието на околната растителност и охлювите излизат да се хранят. При климатичните условия на България , при нормално настъпване на пролетта, изпълзяват масово през последните дни на март или най-късно до 5-10 април.
Така зимния период на покой (средна продължителност 6 месеца) се прекратява чак при температура на почвата на 5-10 см., когато достигне 8 до 10 градуса. До този момент охлювите са се заземили в дупки до 30 см.
        През лятото охлювите изживяват и лятна (суха) неподвижност. Това става когато температурата на сянка става по висока от 24 градуса и при голямо засушаване. Тогава охлювите запечатват отвора си със слюнка и изчакват в покой по добри условия.
      Надявам се вече е ясно защо охлювите се събират само от 10 май до 30 юни. Защото това е времето на тяхната активност и тогава месото им е най вкусно.
      След като си отговорихме на въпроса : Кога е най-благоприятния период за събиране на охлювите? – нека се опитаме да изясним още един от изключителна важност за събирачите на охлюви. С какво се хранят охлювите и коя е любимата и храна?
       Градинския охлюв се храни изключително с растителна храна и по начина на приемането и се приближава към тревопасните животни, а по начина на приемане на храната наподобява някои гризачи.
      Най-добре е да търсим градинските охлюви при любимите им храни. Ето някои от основните диворастящи растения, зеленчуци и плодове, които служат за храна на охлювите:
1. Копривата ( Urtica diocia) е неизменно в първото пролетно меню на охлювите от всички възрасти. Охлювите консумират младите листа на всички видове коприва, но особено предпочитата, така наречената „ мъртва” бяла коприва (Lamium) която е пълноценна храна и се усвоява до 90%.
2. Магарешките и някои други видове тръни Carbiiq и по точно младите им листа и стъбла се приемат с охота от охлювите и се усвояват около 70%.
3. Киселецът (Rumex acetosa) е с усвояемост около 70%.
4. Лайката (Matricaria chamomilla) е с усвояемост около 70%.
5. Глухарчето (Taraxacum officinale) е с усвояемост около 70%.
6. Детелина Trifolium pratense) е с усвояемост около 70%.
7. Люцерната (Medicago sativa) е с усвояемост около 70%.
8. Бъзът (Sambucus) е с усвояемост около 65%.
9. Черницата (листата) е с усвояемост около 80%.
10. Другите тревисти са с усвояемост от 55 до 80%.
11. Листата от дива череша, скоруша, вишна, от широколистини дървета – леска, дъб, бук, габър и др.
12. Зеленчуковите растения – зеле – всички видове, салати, листата на краставиците, цвеклото и др.
13. Зеленчуците – краставици, домати, тикви, картофи, алабаш, земна ябълка, диня, пъпеш и др.
14. Плодовете – всички узрели диворастящи плодове и тези ото овощните градини с нетрапчив или силно кисел и горчив вкус.
15. Концентрираните фуражи – главно пшенични и ръжени трици, брашно, чиято усвояемост е 90%.
16. Изсушения фураж – добре изсушена люцерна, ливадно сено, листа на зелени широколистни и др.
       Следователно ще търсим охлювите там където има посочените храни. Освен, че излизайки на почивка сред природата ще си починете, Вие можете и да подпомогнете семейния си бюджет.
От месото на градинските охлюви можете да си приготвите над 20 вида ястия, 5-6 вида супи и бульони, 7-8 вида местни и месо-растителни консерви и деликатеси.
      По нашите земи още траките са били любители на охлювното месо, от което приготвяли рядък деликатес: след сваряването поставяли всяко охлювно телце в изчистена черупка и го заливали с майонеза, така както се ядели охлювите от римските императори и както се ядат в много западноевропейски страни. И днес в най-луксозните ресторанти на западна Европа се сервират ястия от охлювно месо на високи цени. Опитайте и Вие! С каквото мога ще Ви бъда полезeн и за тяхното изкуствено отглеждане.
      До тук се опитах само да съм в помощ на събирачите на уникалните хермафродити. Използвани за храна на хората през хилядолетната история на човечеството, градинските охлюви са дар от природата.

8 коментара »

 1. Благодаря Ви за изчерпателното и компетентно описание за градинския охлюв.От дългогодишни наблюдения установих,че любимите им ястия започват с гниещи парчета от дърво/може би най-предпочитано е това на върбата/,гниещи листа, а в една градина в Банкя – дори похапваха загнили кори от банани и портокали.Предлагал съм им като опит, след сух период,диня,краставица,но не ги ядат откъм кората,а само от обелка, но от вътрешната страна.Не е ясно,защо при суша предпочитат да се закачват на определени растения,напр.червено френско грозде.Не съм специалист в тази област,не отглеждам и не предавам /в пунктовете/ охлюви.С уважение,Панков.

  Коментар от Румен Панков — юни 1, 2009 @ 1:17 pm

  • Абсолютно си прав, че обичат гниещи листа и други разлагащи се органични предмети, в това число и мърша. Нарочно го премълчах. Но е истина, че са хигиенисти в природата. При консумация на градински охлюви съществува опасност от заразяване със салмонела. Опасността е минимална тъй като слузта има и антисептични свойства.

   Коментар от гравитон — юни 1, 2009 @ 2:32 pm

 2. Не знам, обаче аз такова нещо не мога да ям…

  Коментар от novimisli — ноември 6, 2009 @ 5:39 pm

 3. Как мога да си отглеждам в къщи 20-30 охлюва

  Коментар от краси русев — март 17, 2010 @ 9:28 am

  • Как ли? Сега е момента! Времето се стопли, влагата е достатъчна, още няколко дни и температурите навън като се вдигнат над 20 градуса по Целзии, охлювите излизат от дупките си в земята и тръгват по зелената листна маса. Най-вече сутрин по росата или по време на дъжд. Тогава си събери и ги пусни в градината… после трудно ще се оттървеш ето тях.
   Другия начин е да ги гледаш изкуствено в нещо като аквариум. Необходимо е да им създадеш условия близки до естествените. Влага и топлина. Много, много не обичат светлината. Важното е да им подсигуряваш п рясна зелененина и влага. Виж пак в поста какво обичат. Успех!

   Коментар от гравитон — март 22, 2010 @ 7:55 pm

 4. Здравейте,

  цяла пролет из двора ни е пълно с тeзи ….гадинки:)) Дайте някаква кулинарна рецепта за приготвянето им….никога не съм опитвала градински охлюв като хранителен деликатес. Благодаря!

  Коментар от Вили Василева — май 4, 2010 @ 10:02 am

 5. Аз имам няколко охлюва и ми е чудно дали по това време могат да се размножават

  Коментар от Апи — май 10, 2016 @ 6:06 pm

  • А по кое време смяташ, че ще се размножават?

   Коментар от гравитон — май 10, 2016 @ 7:37 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.

%d блогъра харесват това: