Mitkoivanov's Weblog

януари 18, 2016

СБЛЪСЪК – разказ

1440013511704

          Когато от 13 февруари до 3 март 1878 година, в Истанбулския квартал Сан Стефано, се водили 20 дневните преговори за узаконяване победата на Русия в Руско – Турската Освободителна война ( 1877-1878 година), в  малкото българско село Пордим, където били главните квартири на Руската и Румънска армии, при обсадата на Плевен,   нямало нито един циганин. Над сто и тридесет години по късно се случи следното.

***

Умореният юнски ден тръгна след залязващото слънце и се накани да спи. Закъснелите  пчели понесоха пълни  гърненца  и се прибраха в тридесетината кошера на братовчеда Боян . Жуженето в клоните на голямата кичеста липа, пред дома му,  се стопи,  като мед  в устата на млада невеста. Дузина   гургулици се гушнаха по двойки и омаяни от уханието на липовия цвят и  настъпващата  тишина се приготвиха да спят. Вечерницата  поведе от изток нощната тъмнина и започна да покрива земята.

В този момент, от към циганската махала, приближиха силуетите на двама мъже. В ръцете им  блеснаха остриетата на  брадви.  Двете прокрадващи се сенки  се спряха несигурно под нацъфтялата липа и единия рече:

– Я ма дигни малко да видя, да не са тука! – после стъпи в хванатите на столче ръце на другия и заоглежда двора. –   Няма никой!

– Явно,  тази вечер няма да се прибират! Сигурно  ще спят в града при децата си. Сега е момента! – заключи другия.

Установили, че стопаните ги няма,  сенките се огледаха още веднъж в двете посоки на улицата и с ловкост, на която биха завидели даже някои  маймуни, се покатериха на липата.  Там, подплашени от присъствието им,  гургулиците  изпляскаха в листата  и излетяха прокудени в здрача. Без много канене двамата секачи започнаха събличането на липата. Под ударите на безжалостните им брадви, обсипаните с цвят клони, полетяха от върха към земята. Допира от всеки падащ клон, с  още не  отсечените, звучеше  като въздишка на умиращ. За броени минути, оголените изправени върхари, забиха острите си върхове в потъмняващата синева. Земята се зарина с труповете на безразборно нападали клони и заприлича на бойно поле след битка. Липата започна да се превръща от нагиздена красавица в разсъблечена на сила, стара жена.

Тогава на пътя, под наполовина осеченото дърво,  изскърцаха автомобилни спирачки. От колата слезе братовчеда Боян – стопанина на липата. Беше около петдесет годишен, среден на ръст, с права пепелява коса и едри рижави мустаци, мъж в силата си. Орловия му поглед  привлякоха  протегнатите за помощ вейки и му посочиха горе двамата утихнали  злосторници.

–    Какво правите горе,бе? – попита строго намръщения стопанин.

Дървото му отговори с мълчание.  Злосторниците се ослушваха прегърнали  по     един дебел, още не  окастрен клон и мълчаха.

–   Вас питам, бе, ей, вие двамата!  Какво правите на липата?

–  Събираме липов цвят, какво правим – проговори неуверено тъмния силует от по ниския клон.

–  Че тъй ли се бере липов цвят? Я вижте какво сте осакатили  дървото.

–   Тъй знаем, тъй го берем. Не е твоя работа как събираме липов цвят? – тросна се добилия кураж силует от най-горния клон.

–  А къде ще ми събират мед пчелите? Слизайте веднага и да ви видя гърбовете! – нареди стопанина, а в гласа му се долови  раздразнение, още повече че по природа си беше кибритлия човек.

–  Липата е на пътя,  не е в двора ти ? – опъна му  се единия и продължи да осакатява най-отрупаните с липов цвят клони.

–  Може да е на пътя, но е пред моя двор и дядо ми не е я садил за вас! – „запали” Боян и вече ядосан се закани: –  Спирайте да сечете и слизайте, да не ви сваля  набързо!

–  Щом е на пътя значи е на общината. Нищо не можеш да ни направиш!- противопостави се  по-високо стоящия и нареди. –  Влизай си кротко в къщи и  не се заканвай, че да не слезем с брадвите!

–   Какво? Мамка му, ей сега ще ви сваля,  като зрели круши ще ми нападате! –закани се  стопанина на липата  и се втурна в къщата си…

 

След няма  минута време,  излезе  и се изправи под липата, още по ядосан.  В ръцете си държеше  двуцевка.  Всички  в махалата знаеха, че е ловец и то кибритлия.  Обстоятелства, които двамата секачи бяха забравили и подценили. Независимо от това,  пушката се пречупи между приклада и зиналите  цеви  налапаха два патрона 12 калибър. После собственика и я насочи нагоре и черните очи на пушката   затърсиха секачите.

–   Ще слизате ли, или аз да  ви сваля? – попита решително човекът с пушка.

Като не получи отговор той се изтегли до средата на улицата и зае поза за стрелба.

Прегърнали клоните пред тях, двамата секачи мълчаха,  като парализирани. Човекът с пушка, насочи ококорените и дула  към две мигащи от страх звезди и стреля.

–   Олеле бате Бояне, уби ме! – изрева уплашено по-ниско стоящия циганин и брадвата му тупна до дънера на липата. Почти едновременно се чу пукот на счупен клон и забързания да слиза секач, се приземи по очи, като забравил парашута си парашутист.

–        А така! Единия е готов! Къде е сега другия, да сваля и него! – рече на висок глас човекът с пушка и затърси с очи из клоните. В това време, падналия върху насечените клони циганин, се надигна на четири крака и като забеляза, че пушката не сочи към него, мълчешком, с летящ старт изчезна към махалата.

–     Слизам, слизам бате, само не стреляй. Няма да се качвам вече на липата  – замоли се втория секач и неговата секира също  се  кротна до първата.

–      Слизай бързо и изчезвай, че дяволите ща  вземат и тебе! – свали пушката Боян и зачака от разстояние…

И втория циганин слезе за отрицателно време. Скочи от последния клон  и като  застана изправен на треперещите си крака,  замига  и се замоли уплашен:

–        Моля   ти се бате Бояне, никога вече няма да се качвам на липата, само не ме убивай, моля те.

Боян го погледна,  па като видя разтреперания от страх мъж, напуши го на смях, но яда му не беше минал, та  троснато  му рече: – Взимай си брадвите и изчезвай, да не стрелям пак…

Циганина това и чака, дори и не погледна за брадвите, приведе се напред, отстъпи  заднешком, и като видя, че пушката е свалена, се обърна кръгом  та  избяга,  като вихър,  към махалата.

Останал сам, с още димящата си  пушка, окастрените  клони и осакатената липа, братовчеда  Боян, огледа бойното поле и  като извади в движение гилзите от пушката, влезе в бащиния си дом. На улицата остана тишината…

Но историята не приключи до тук. След броени минути,  наследника на имота и липата, излезе отново. Този път в  ръцете си държеше  бензинопил. Една такава моторна резачка, с  бръмченето на  която  дървосекачите в Коми АССР, десетилетия наред, обезчестяваха девствената тишина на Удорската тайга, плашеха зверовете в нея и изпращаха в България, милиони кубици дървесина.

Огнян приближи решително до старата липа,  издърпа рязко въженцето на резачката и рева на мотора  раздра вечерния здрач. Металните зъби на веригата се забиха в меката кора, застъргаха все по на дълбоко в  дървесната плът на липовия ствол, първо от едната страна, после от другата, докато под напора на собствената си тежест и раздразнението на резача, огромното разклонено дърво се наклони към пътя и се срина,  покосено,  на безлюдната улица…

Тридесетина минути резачката бесня по клоните  и  старата, кичеста  липа,   се превърна в безформена купчина нарязани дърва. Чак тогава, неприятния, раздиращ покоя на нощта мотор, замря. Настъпи тишина. Неразбиращата луна  огря  стореното…

***

… На другия ден сутринта, Боян прибираше с количката нарязаните дърва. Беше се поуспокоил. Прекарваше мълчаливо нарязаните пънове и докато колелото на количката се въртеше, или докато нареждаше нарязаните дърва под сайванта, в съзнанието му, като на филмова лента  се завъртяха сума ти мисли и спомени…

Спомни си  дядо си  Ангел!  Стареца,  както показва и името му, беше хрисим и кротък човек.  Дребен на ръст, родолюбив българин с голо теме и живи добродушни очи, дядо Ангел имаше жилав балканджииски корен.  Хората го помнеха  или както работи, или както чете книжка, вестник. Четиридесет години беше изкарал с един бъбрек и две пикливи крави. Никак  не беше лесно с едните кравки и петдесетината декара земя да изхранва семейство, та за това, като дойде социализма му олекна и един от първите влезе в Кооперацията.

Отдаваше му се и зеленчукопроизводството, но най си обичаше овощарството.   На северната страна, в дъното на трите декара  двор,  беше засадил 15-20 метра ивица от салкъмови дървета.   С тях спираше през зимата  студените северни ветрове и пречеше на навяванията, пазеше овощните дървета в двора си от измръзвания. Всяка година отсичаше по някое от салкъмовите дървета за строителен материал или за огрев, а по този начин хем ги просветляваше, хем помагаше по-бързо да израстват младите фиданки.

В  двора имаше и 2 ореха  –  единия огромен и стар, а другия по млад и перспективен. Няколкото ябълки, крушите, сливите, прасковите и кайсиите, та ако щете смокините и малините, всичките  бяха винаги, като за празник  –  добре изрязани, варосани и напръскани срещу вредители.

По цялата си ограда, дядо Ангел беше насадил и черничеви дървета.  С техните листа  отглеждаше   копринени буби. Но най-голяма полза имаше  от липата пред портата. Беше я посадил още в далечната 1925 година, когато баща му го отдели с жена и дете  в новопостроената къща.  Жена му,  висока и суха, кокалеста жена, беше  жилава и слаба българка от Пордим.  Беше му родила две деца, но имаше и  тежък характер, та и тя като шипката,  хем даваше плодове, хем вършеше  работа, но и бодеше и драскаше с бодлите на характера си.  С една дума, благостта и  приятните аромати изпълваха двора им, най-вече от цветовете на липата и цъфналите акации.За птичите песни в клоните на липата, за ароматния липов чай, който им даваше с цветовете си и за уханието им няма да ви говоря, но ще ви кажа, че най-голямата сладост в семейството на дядо Ангел се получаваше в десетината пчелни кошера, когато цъфнеха акациите и  липата. Да, същата  липа, дето снощи той, Боян – внукът на дядо Ангел,  прибрал се от града за да живее на село сред природата и да се грижи за наследствения имот…беше отрязал в яда си…Вече съжаляваше!

–    Бояне, Бояне, тука ли се бе! – провикна се някой от портата.

Бяха двама полицай!

–    Тук съм! Какво Ви води насам – попита  Боян,  като ги посрещна на портата?

–    Сгазил си лука! Трябва да дойдеш с нас в районното

–     За липата ли? Че тя си е моя? Що да не си я отрежа?

–     Не е за липата, майната и на липата. По лошо.

–     Вземи пушката и да вървим в районното! Шефа те чака. Нареди ни без теб и пушката, да не се връщаме. – Намеси се втория полицай, когото Боян познаваше. – Като дойдеш шефа ще ти каже!

–    Тръгваме ли? – настоя първия полицай.

Като чу за пушката, Боян го жегна под лъжичката и работата взе да му се изяснява. Но не се притесни! Познаваше началника на районното и даже беше сътрудничил не веднъж на полицията, като  поемно лице. Случваше се да го вземат със себе си,  при разследвания и претърсвания в съседни села. А и понеже работеше като охранител в кооперацията си му имаха доверие.

–   Добре. Няма проблем. Само да се преоблека и да взема пушката.

***

След около 10 минути Боян вече беше в кабинета на началника. Пушката му се сгуши на сигурно в металния оръжеен шкаф, да   почива.  Началника на районното и Боян спокойно  разговаряха.

–  Ти снощи наистина ли стреля по циганите на липата?

–   Че стрелях, стрелях, ама не съм стрелял по тях. Стрелях само един път и то във въздуха,  само  да ги сплаша.

–   Е няма що. Уплашил си ги. Ама сега ти малко трябва да се уплашиш. Щото работата е сериозна. Има подадена жалба срещу теб. Не е трябвало да стреляш.

–   Как да не стрелям? Че аз като ги заварих в мръкналото горе, и като видях вече липата наполовина осакатена, побеснях,  идеше ми направо да гръмна и двамата.

–   Добре, че в яда си не си гръмнал някой от тях, че си отиваше и ти с него.

–   Началник, ама то не се изтрайва вече. На времето от нашия двор до циганската махала имаше близо 100 метра поляна. Пуйките и кокошките на съседите си пасяха спокойно по поляната и никой не ги крадеше, сега ги крадат от курниците в дворовете. Тогава бяха само седем осем  къщи. Сега са над петдесет  и наоколо целия квартал  завзеха. Заграден съм, като в остров, а  и вече ми подричат да им продам бащинията си.

–    Бояне съчувствам ти, но не мога да ти помогна. Дай да мислим какво ще правиш!?

–  Ще правя аз, ще правя, като ми писне някой ден, че като почна та на ред – оживи се на ново Боян и продължи разсъжденията си.- Що стана така?… На времето, дядо ми имаше три декара овощна градина. Беше от другата страна на циганската махала, до сами циганските къщи и никой не ни правеше поразии. Работеха си с каруците в задругата, в ТКЗС-то във фермите, в строителството, по късно  в промишлеността заварчици, шлосери и какви ли не станаха. Тогава  даже жените им работеха в бригадите наравно с другите жени от селото. Тяхното  поколение и грамотно беше, на училище ходеха наравно с нас.   Болшинството от децата и също завършиха средно образование. Гледам ги сега, че работят даже по чужбина. Виждаш ли какви къщи направиха наоколо  и  колко къщи изкупиха от българите из цялото село… А бе тези от нашето поколение и децата и не крадат! Те бяха се научили да работят и да ценят чуждия труд. Имаха авторитет, хората ги уважаваха. Старите хора още говорят с уважение за ковача бай Желязко:  За Идрис, за Орхан, Гарчо – футболиста, дето играеше крило, ако щеш даже и за сакатия Цеко, щото и той сакат, хромав, но не чакаше на подаяния, а си изкарваше хляба с каруцата и кончето.  Но какво стана с техните внуци, дето пораснаха през демокрацията и тези младите,  дето се преселиха от други места, не е за разправяне: крадат, рушат, нападат стари   хора и къщи, раждат още като деца  и чакат за помощи от държавата. Изтървана работа ти казвам.

–    Бояне, ми къде са ти предприятията? Да не би те да ги продадоха, закриха и разграбиха? Айде да не говорим на тази тема, че до никъде няма да стигнем. Моята работа не е да политиканствам, а да спазвам закона. – прекъсна го началника и извади  прилежно изписаната жалба. – Чуй какво е написано тук!:  „Поради липса на пари за изхранване на семейството ми… се качих на липата  да събирам липов цвят… Липата се намира на пътя и е обществена собственост, ще рече и моя.” –  и по нататък. – „Закани  се, че ще ни свали и изнесе от къщи ловната си пушка…Направи опит да ни убие, като стреля по нас!” –  Разбираш ли за какво иде реч?  Прокурора ще бъде принуден да ти подигне обвинение: Опит за предумишлено убийство.

–       Че аз не съм стрелял по тях! Аз стрелях във въздуха.

–        И как ще докажеш, че не си стрелял по тях?  Скарали сте се, заканил си се, влезнал си в къщи и след като си заредил си стрелял.Лоша работа. Твоята дума, срещу тяхната. Но ти си един, а те са двама. Други свидетели няма. Каквито и обяснения да напишеш няма прокурор и съд дето ще те оправдае. Какво да  правим. Длъжен съм да задържа пушката и до довечера да ти взема обясненията.  Не мога да спра жалбата. Това е положението. Трябва да сезирам прокуратурата…

Настъпи напрегната тишина. И двамата замълчаха замислени

–      Единствения начин да се спре преписката, е да си изтегли жалбата – продължи началника и предложи: – Пращай хора при него и го моли да си изтегли жалбата. Трябва да се сдобрите. Предполагам, че ще ти иска пари, ама друго не мога да измисля. До довечера имаш време. Действай! Утре трябва да сезирам прокуратурата !

Като се  спомена  пак прокуратурата и Боян се плесна по челото.

–      Че прокурора ми е съсед в жилищния блок. Познава ме се. Сега нали съм свободен и мога де отида до града. Трябва да говоря с него. Ще го хвана у тях още в обедната почивка.

–     Добре действай, но имай предвид, че има и срокове.

–     Тръгвам с  колата веднага, за петнайсет минути съм  при него. Единайсет и половина е. Той си идва да обядва в къщи всеки ден. Дано да имам късмет.

И наистина дванайсет и десет Боян беше при съседа си и уплашен обясняваше положението, в което беше изпаднал, заради едната емоция. Прокурора го изслуша и макар в описанието на това  произшествие да имаше и комични моменти остана сериозен от началото до края на Бояновия разказ. Накрая му рече.

–     Бояне, ти май не си уплашил тях, а себе си!

–    Че както ми обясни началника на районното, то си е за уплашване.

–       Така си е, но по-спокойно, бе човек! Трябва да намерим легален начин за оправяне на ситуацията…  Колко годишен е казваш?

–       Малко над двадесетте. Но не го знам с точност. Той е от придошлите в последните години.

–      Знам какво ще направим – рече прокурора. – Предполагам, че е от „нашия контингент”. Я да го проверим малко. Кажи ми само трите му имена по лична карта и ЕГН-то.

–      Не ги знам!

–      Ми питай някой който ги знае! И това ли да те уча? Нали имаш телефон. Звъни! И докато обядваме трябва да му знам данните.

–     Бе мен не ми е до ядене. Ще се кача до апартамента да звънна до общината и веднага се качвам…

Прокурора още не беше свършил с обяда,  когато Боян се върна с  трите имена и ЕГН-то на  обвинителя  си…Вземи си от луканката. Аз съм си я правил от глиганско. За какво сме ловци, ако една луканка не можем сами да си направим. Удари му и една кока кола, а аз през това време ще влезна чрез интернета в браузъра си,  ще проверя. –  и извади модерния си телефон.

–    Кажи сега как се казва и ЕГН-то ! – после вдигна поглед, готов да пише по клавиатурата.

Боян му продиктува данните. Прокурора зашари по клавиатурата и след минута ровене в някакви виртуални списъци, последния рече.

–    А ето го сладура.Знаех си. От „нашите е”. Има три висящи дела. Няма къде да иде, ще си изтегли жалбата. Аз ще се обадя до районното да ми го привикат след обед. Възбуждам отново спрените му дела, а ти имай готовност да му кажеш, че ще го оправиш, ако си изтегли жалбата…

Така и направиха…

***

Още не беше мръкнало.  На портата се похлопа, някак плахо и притеснено. Боян излезе на пътя. Пред него стоеше  самия  жалбоподател. Главата му наведена,  погледът му забит в земята, ръцете му отпуснати,  не  могат да си намерят място,  ту се крият в джобовете на избелелия анцуг,  ту  кършат пръсти една в друга. Лицето му зачервено и потно от притеснение и горещината, стои като истукан и мълчи. Друг човек. Няма нищо общо със самочувствието и нахалството на снощния секач. Устата му като залепена,  опитва се да преглътне,  но езикът му сух като шкурка,  стърже по равните му бели зъби и посинелите устни и не може да изкара и звук.

–        Кажи, бе! За какво си дошъл? – помогна му Боян и затвори врата зад себе си.

–          Баати Боояне – запелтечи младежа и дигна поглед,  – аз такова.. дойдох за…

–        За брадвите ли? Сега ще ги дам – направи се на ударен  Боян.

–          Не бе баати Бояне.  Дойдох да ти се извиня за снощи.. за липата.

–         А, ти ли беше? – аз пък  помислих, че са те пратили за брадвите.

–         Извинявай бати Бояне, ние с братовчеда бяхме и решихме да изкараме някой лев от липов цвят, ама сгрешихме. Извиняваме се и ти искаме прошка, за липата де. Обещаваме, че вече няма да се качваме по липата.

–        Няма я, щото я няма вече. А братовчед ти що не дойде и той, та да го видя?

–        Него го беше страх да дойде. Ма ти не се сърди, бе бати Бояне, хора сме, комшии сме, трябва да си помагаме. Само нещо работа да имаш казваш и ние с братовчеда ще я свършим.

–        Не ща да ми вършите никаква работа. Работата, както виждаш в двора, аз и сам си я върша, ама не искам да ми пречите на работата. От тази липа пчелите знаеш ли какъв ароматен мед даваха! Сега къде ще пасат липов нектар? Ти дърво посадил ли си някога?  Знаеш ли, че тази липа беше посадена още от дядо ми? Ти женен ли си?

–        Женен съм момченце на годинка и половина имам. Заради и него и заради жената се качих на липата. Като няма работни места какво да правя?

–        А помислил ли си какво ще му оставиш в наследство на това дете? – започна да му чете морал Боян. – Се едно аз да дойда сега до вас и да ти взема каквото ми харесва.

–        Сгрешихме комшу! Прощавай! Виновен съм!

–        Добре! Хайде, простено да ти е! Сега ще ти изнеса брадвите, ей тук зад портата са. – рече Боян и докато циганина понечи да каже нещо, открехна портата и се присегна та извади двете виновни брадви и като ги подаваше продължи. – Пък дано си изкарвате почтено хляба с тях. Има хора дето ще ви платят дървата да и нацепите, сухи клони да изсечете.  Мислете, че трябва да остане нещо и след нас, на децата ни.- и му подаде брадвите.

Циганина пое брадвите и продължи да стои.

–       Какво, друго има?

–       Бате Бояне, абе аз да си кажа за друго съм дошъл, не за брадвите. Ама как да ти кажа?.. На голям зор съм. С голяма молба съм дошъл при теб…                         –       Какво и пари ли ще ми искаш?

–        Не бе бате Бояне, друга помощ ми трябва.

–        Казвай де стига си го усуквал!

–        Бате Бояне, нали ти казах, че жена и момченце имам!

–        Е да! Каза ми.

–       Ама аз не ти казах, че след обед ме викаха в прокуратурата.

–       Е та?

–       Ами имам и три прекратени дела, за кражби за други глупости. Бяха ги спрели заради детето и жената, пък сега от прокуратурата искат да ги възбудят наново.

–        Е и? продължи да се прави на ударен Боян. Аз каква вина имам?

–        Не бе бате Бояне, ама ако възбудят делата отново ще ме вкарат в затвора и кой ще ми гледа семейството?

–        И какво, аз ли да се грижа за тях?

–       Не  бе бате Бояне, ама добри хора ми казаха,  само ти си можел  да ми помогнеш,  да не ме вкарат в затвора, сега. Имал си познати в прокуратурата и ако ги помолиш за мен… нещата могат да останат както са си сега. Да съм си при жената и детето, де! За това те моля!

Погледа на Боян се спря на молещото мъжко лице, видя навлажнените бащински, човешки очи и за миг се видя в прегръдката на своя син, когато беше  на година и половина. Гърлото му се сви и без да говори повече, без да мисли за подадената жалба, отсече:

–       Добре де каквото мога ще направя!

–       Благодаря ти бате Бояне, господ да те поживи и теб и семейството ти!..

–      Хубаво, казах ти ще опитам, но не обещавам предварително нищо.

–       А бате Бояне, щях да забравя! Бях направил и още една глупост, ама я поправих.

–       Каква глупост?

–      Ами сутринта бях подал жалба срещу теб, че си опитал да ни убиеш, но одеве, преди да дойда бях в полицейското управление и вече я изтеглих.

–      Добре де, тази вечер ще видя с какво мога да ти помогна!

Съкратил по-нататъшния разговор Боян,  затвори портата от вътре. Спря  се замислен. Беше  в собствения си наследствен дом – неговата крепост,  и  се запита: Кой беше победител в  този безсмислен сблъсък?

***

На другия ден малко преди обед циганина дойде да  благодари. Оставаше при жена си и детето… От нямането си носеше и бутилка ракия с кутия шоколадови бонбони. Дойде да благодари за оказаната помощ.

***

След две години, когато цяла Европа бе залята от бежанци и емигранти от Близкия изток и  Африка,  Боян се пресели в съседното село. Наследствения  имот продаде на съседите си!!! Със себе си взе само кошерите.

 

 

 

Пордим

2016 г.

IMGP9422

март 28, 2014

НАСЛЕДСТВО!

Изображение

Когато баба Мара Монкова си отиде от белия свят, природата се разсърди. Зимата уж  мека и топла  се развилня,    виелицата и студа се спуснаха  в  гъста мъгла от бели като памук парцали и студ.  Ама студ  и сняг, дето виелицата за броени часове  промуши навсякъде и като зави с дълбоката си белота земята,  навакса за цялата година.    Такава зима, покойната помнеше само кога работеше на времето във  фермата  на „Дрен”,  та трябваше по два пъти на ден да минава напряко,  през завеяните от сняг до кръста  ЖП линии и ниви.

Множеството  хората влизаха при покойната, палеха свещ за бог да я прости и то не толкова за да стоплят душата и,  а по скоро  да стоплят своите. Зъзнеха, пристъпяха от крак на крак, разменяха тъжни и опечалени по някоя дума за живота и, и коментираха колко работна и разбрана жена била.

Накрая последвани  от  звуците на траурната музика, катафалката и шествието преминаха през центъра на Пордим, спряха за по минутка пред  сградата на ТКЗС-то и църквата и потънали в белотата на гробищния парк я изпратиха. Така баба Мара Монкова потъна  в зиналия  черен гроб и се сгуши в обятията  на отдавна починалия си мъж. Черната замръзнала пръст,  от шепите на близки и изпращачи, забарабани по дъските над ковчега, камбанния звън заглъхна и хората като хапнаха и пийнаха за бог да я прости се разотидоха.  Отредиха я…

Времето  неотклонно потече по обичайното си русло. Животът не беше свършил! Минаха девет  дена, после четиридесет, после два месеца  и снега се стопи.  Двете  сгушени гургулици  огласиха  с песента си осиротелия двор и събудиха пролетта. Най напред  надникнаха  едрите  бели  кокичета и минзухарите , после игликата  постла пъстрото си килимче, а  когато  розовите и сините зюмбюли разпръснаха  уханията  си, разцъфнаха  жълтурчетата и елегантните  бели  нарциси. Белия  божур  проби  с нежните си червеникави  вейки  гнилите листа  и коравата земя и се приготви  да покаже с едрите си пухкави цветове, защо го наричат императорско цвете. Синчецът и момината сълза  разклатиха  малките си камбанки  и зазвъняха веселата песен на  живота. Разноцветните лалета изправиха като знамена  цветовете си и одобрително  се залюляха  от топлия  повей.  По напъпилите кестени запърхаха  скорци,   високо в синьото небе  се изви ято  завърнали се щъркели. В разцъфналите  сливови клонки зажужаха пчели,  после  ги примамиха  прасковените цветове и  цъфналите кайсии…  Цветната градина и двора на баба Мара възкръснаха!  Орязаните лози заплакаха.

…И днес  хората, като  отиват и се връщат  от работа или  с покупки.  Минават по широкия булевард , извиват  глави  към ажурната ограда и радостните и  погледи   потъват  в цветната красота, оставена  ни от  баба Мара.

Мнозина се питат:  Ще бъде ли съхранена  тази красота?

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

 

април 29, 2011

ГРАД НА ИЗКУСТВОТО – фото надникване

 

Може би няма човек в  Европа, който да не се досети, че ако в една компания се говори за кифлички, валс и колело, то   става въпрос за столицата на Република Австрия –  Виена!

        Основана  500 години преди Христа, Виена  и днес е уникално средище в Централна  Европа (между Чехия, Словакия и  Унгария).  С население над 2 милиона души, този уникален град, със своята история, култура и изкуство,  доказва, че духовните традиции, могат не само да се съхраняват, но и развиват  през хилядолетията.

         Тук са   творили : Бетховен, Брамс,Моцарт и Щраус – баща  и син, писателя Франц Кафка.

          Заради своята архитектура, скулптора, култура и уникалност, от 2001 година Градския център на Виена е включен в списъка на световното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО

           Ето част от онова, което  видяха очите ми във европейската перла Виена и трите дворeца: Шонбрун, Хофбург и Белведере. Несъмнено най красив е Шонбрун.                 Катедралата „Св.Стефан”  е нещо друго!

 С едно кликане можете да видите снимките уголемени.

октомври 26, 2010

В ПОРДИМ ДУХЪТ Е ЖИВ

       Разрешете ми да не се съглася, че духовния и културен живот на България, е само в столицата София.  И това е хубаво, както е хубаво, че разноликия пъстър живот  си тече и развива,  въпреки смяната на политически сили, правителства и личности, въпреки недостига на средства и нескончаеми реформи. Най-радостното, според мен е, че това става и в най-малките общини, навсякъде където все още корените на българщината не са изкоренени. И макар и на втори план, след битката в бита за оцеляване,  народа има сили да намира необходимост, време и сили за културен живот и духовно развитие.

              Ето например: може би най-малката община в  България е Община Пордим, а и тук кипи духовен и културен живот.

              По стара, отколешна традиция тук хората превършват работа до Димитров ден.  На Св.Димитър е   кръстена и красивата, изградена с червено бели камъни църква с камбани подарени лично от  руския  император Александър ІІ при срещата му с пордимските първенци. Повече от столетие камбаните огласят с гласовете си равното плодородно поле на Средна  Северна България. От кокетната, уникална камбанария,  построена от  Уста Генчо – Тревнелията,  камбанната мощ се носи на запад до Плевенските възвишения, на юг по Пред Балкана и Стара  планина, на запад над криволичещите води на река Осъм , па се понася на север над  Дунава,  за да напомня на поколенията за онези славни битки при обсадата на Плевен през 1877-78 година и  за кръвта на хилядите руски и румънски войници, дали живота си  за Освобождението на България.   

          В  тези  тържествени дни, от 22 октомври, до 26 октомври, с които се отбелязва 33-тата годишнина от обявяването на Пордим за град,  та чак до 14 ноември, когато е традиционния ежегоден събор на  Пардим  е празнично.

          Погледнете  само някои щрихи от проведено на 23 октомври в музикалната зала на СОУ”Св.Кирил и Методии” с преподаване на народна музика и хореография  тържество,  с което проф.д-р Венко Александров бе  удостоен със  званието „Почетен гражданин на гр. Пордим” и   представи  книгата си „Към последния етаж – размисли”. Ще се убедите, че духа на друг  пордимчанин – поета,писател и драматург Иван  Радоев е жив  и днес.

         Вижте и моменти от откриването на изложбата с картини на друг почетен гражданин на гр.Пордим, художника Никола Николов и сами ще се докоснете до особения  дух на Пордимчани!

         Ще се убедите, че  огъня запален от американското семейстово  Хаскел, основатели на Професионална гимназия по селско стопанство „ Д-р Едуард Хаскел” се  предава от поколение на поколение и е жив и днес.

          И най-важното: не забравяйте, че хората тук са гостоприемни, както са посрещнали някога   руските,румънските и финлайските освободители ще посрещнат и вас – с открито сърце и български дух, с люта ракия и руйно вино,  тежки мезета и открити сърца. От Вас се иска само да посетите  Събора в гр. Пордим на 14 ноември 2010 г.

октомври 11, 2010

НАСЛЕДСТВО – разказ вместо некролог

Filed under: разкази — Етикети:, , , — гравитон @ 11:07 pm

Смъртта идва винаги неочаквана и неканена. И над 80 годишен да е човек, тя пак е неискана. Така се получи и със стринка Величка. Изпратихме я в отвъдното само преди три дни. Седмица по рано тя  ни слугуваше както го е правила цели 62 години. Готвеше, чистеше, отглеждаше в градината на двора зеленчуци и ни сервираше салатата. Сега даже  безбройните и  красиви цветя  осиротяха.

        Осиротяхме и  батко, аз, Христина, Марго; Калинка и  децата и Надето и Веско; децата на батко Милен и Владко и дъщеричката на Владко – Павлета. Цял футболен отбор от деца отгледани от нея.

        Преди около две седмици Павлета има рожден ден.

До късно през ноща веселие изпълваше Монковския двор.

Стринка Величка е жената най в дясно.

Цял ден и до късно вечерта двора на Монковци се огласяше от жизнерадостните весели  гласчета на десетината дошли за рожденния и ден деца и над двадесетте възрастни. Между тях стринка  Величка бе на особена почит. Не помня някога на някого да бе повишила тон, да се беше  скарала или ядосала. Беше хрисима и кротка и умееше да премълчава и живее с тревогите и неудачите на другите.

        Господ ги беше лишил с чичо  да имат собствени деца. След казармата батко се беше преместил да живее у тях и стана техен гледач.Ожениха се с  кака Павлина и му се родиха две деца.   Всичко това не попречи изброените по горе да бъдат до голяма степен отгледани от  стринка.  Къщата и даже и след смърта на чичо не остана без хора. Като една Сарандовица, над половин век стринка Величка деноношно приемаше гости. Децата си учеха уроците при нея, комшии и комшийки идваха да изпушат цигара на чаша кафе , а брат ми посрещаше  с богати софри свои и чужди   до ранни зори. Така, че кой кого гледаше не се знае… Работила не само на полето но и в детската градина и  в общината, стринка  Величка си беше трудолюбива и контактна. С чиста съвест може да се каже, че бе и отворена за новостите в живота и приемаше на драго сърце идеите на батко.То малки прасенца и свини-майки ли не храниха,  пилета ли не гледаха,зайци ли, телета ли не угояваха, с разни надомни работи ли не се захващаха, но стринка  Величка все успяваше и децата на брат ми и комшийските да отгледа,   и къщната работа да върти. А освен, че   готвеше вкусно, знаеше и как бонбони да направи,  бял мъж от мляко да завърти,  качамак и малай да направи, царевични пуканки да напука,   че и на наследствената машина Singer  да шие.

      С една дума всеотдайна беше жената.  Още преди десети ноември , без капка колебание, с чичо се отказаха от наследство двор и къща, а като почнаха да връщат земята прехвърли на батко и дела си от бащините  ниви и заживя без нищичко с едната надежда, че батко и кака, пък и децата  дето им ги отгледа,  няма да я оставят на улицата. И не сгреши..

Под звуците на духовата музика и студения есенен дъжд, Пордимското гробище прие стринка Величка.

За да не тежи на никого си беше направила приживе паметник със снимката и.

   Почина си жената за седмица от изтощение и притеснение по незгодите на единия братов син и семейните му търкания, дето вече се изгладиха, ама нея я няма, както няма и  наследство какво да му остави. Остана последната и пенсия, а и за нея трябвало да идат истинските наследници: братовия и син, кака му от София, както и роднина  момиче от Славяново. Оказа се с една дума, че батко тъй като не е осиновен не е и никакъв наследник.

      Ей тука е редно да си призная какво наследство  получих аз от горката жена.

      И така! Когато оженили стринка Величка – 17 годишно момиче за чичо ми  Митко, дето съм кръстен  на него,  аз съм бил на годинка, а батко на шест. Както сами се досещате стринка  била  още млада и неопитна,  нищо не разбирала  нито от къщна работа, за кърска да не говорим. За туй майка  поела по голяма част от къщните и кърски задължения на двете етърви, а стринка се заела с мен и брат ми…Как разказваше приказки само… И до днес помня от нея и храбрите, и глупавите  герои дето качваха магарето на дувара за да изпасе тревата. Помня разказваните от нея български народни приказки научени  още от нейната баба. Само, че стринка умееше не само да ни приласкае край себе си с бонбони и пръчки направени от нея със захар и оцет,  ами разказваше увлекателно и артистично. За това влиянието и над мен е толкова голямо, че се  запази и до днес. То е моето безценно  наследство от нея.

       Благодаря ти стринке Величке! Почивай в мир!

Нека не увяхват цветята на гроба ти, като спомена за теб !

април 7, 2010

ЛЕЛЯ ЗЛАТКА – ВИНОВНАТА ?

Стара гара Плевен - лобното място на Георги Константинов

 Една чернова за 1-ва част  на  кратката   повест 

        “ Леля Златка – виновната ?“

                                                                          ЗАГОВЕЗНИ  – разказ 1

        Снощи, деня пред Сирни заговезни,   докато вечеряха,  мъжа и  Георги и рече:

–         Златке, що  не вземете  следобедния влак, па да идете с Любчо за заговезни  на гости  до Пордим. Знаеш, че и на бати  Иван ще му е приятно.

–        То и аз си мислех Георге,   не знаех ти какво ще кажеш. Няма ли да дойдеш  снас?

–         Аз няма да мога, щото ще съм на работа и вечерта. Вие идете с детето.

Така и направиха. На другия ден, пътническия, запухтя, завдига пара и затрака чаркове на изток. Изниза се по нанагорнището на  Гривишките възвишения и  като се впусна по  Згалевския баир, понесе  по нанадолнището на живота младата майка  с  нейния четири годишен син.  На гарата освен товарачите на вагони,  немски войници и  пътниците за качване, чакаше и току що свършилия работното си време Иван Монков – железничаря.

–         Ха Злате, добре сте дошли- посрещна ги на гарата брат и като разцелува Любчо,

ръкува се с нея, после взе бохчата и с багажа, хвана малкия за ръчичака и ги поведе надолу  по паважа към Монковци.

    –  Георги, къде е? Що не  е с вас?- попита той.                       ,

–         На работа е  бате! Не може да дойде… Вие как сте? Как я карате?

–         Бива  Злате!  Гледаме се с кака ти Костадина. Сполай на бога добре сме. Таман на

време идвате! Вчера клахме прасето. Ех Любчо трабваше да дойдеш, вуйчовото, още вчера, та  да целуваш дупето на прасето. Ванката те изпревари и взе гайдата- измайтапи го вуйчото железничар, а белите му равни зъби надвиха с блясъка си лъскавите железничарски копчета във весела усмивка.

–         Ми той направи ли годинка бе бате?

–         Направи я. На 1-ви декември навърши  годинка и прощъпулник му правихме

даже… Проходи и щъка насам натам. Тъкмо ще си играят двамата с  Любчо.

–         Мара, как е бате? Колю като е войник идва ли си отпуска?

–         А идва си, идва си. Понтонер  е в Белене, та  баш на годинката си идва отпуска.  И Мара е добре. Щастлива беше. Съ  видите! То сега, зимата, като няма работа по къра, та  и тя си почина малко,    занимава се с детето, плете, къщна работа колкото искаш.

–         Ми Личка и Митко как са? 

–         Как  да са ? То и на Личка не и върви учението, но на брат и хептен. Макар, че е три години по голям, сестра му го застигна. Сега са в един клас. На един чин стоят даже.  Ще се видите.

            Наближиха  двора на  Монковци. По улицата и пред портата цяла рота немски войници, от настанените в складовете на  Манджиците,  копаеха окоп. Мнозина се загледаха по хубавата майка и русото и синеоко дете. Един от най-близките войници се спусна  усмихнат,  подаде голям шоколад на Любчо и докато се усетят го прехвърли от другата страна на окопа.

   –   Влизай   Златке – покани  Иван  сестра си.     После спокойно пое отново ръчичката на Любчо, кимна за благодарност на засмяния войник и широко отвори уличната дъсчена порта. – Влизайте, влизайте!…

            Докато разменят по още някоя приказка, докато се видят  с Костадина и децата да се заиграят, Марийка – снахата на дядо  Иван, сложи в средата на ниската обла синия  голяма бухлата пита . Жълто червения и загар грейна на масата,  като лятно слънце и огрея празнично не само софрата ами и цалата одая с камината.  Газената лампа запримига от удоволствие, а Марийка донаслага посни сърми от лозови листа и зеле, пълнени чушки с боб, сложи на средата една печена кокошка и  тавичка с цвъртящи още свински мръвки, че даже трушии и чашки, дето и бяха подарък от футболния отбор на сватбата с  Колю. Последно нареди  варени яйца, пуканки, тахан  и разбира се  бяла халва.

–         Хайде тате, готова съм. Идвайте на софрата- обърна се Марийка към свекъра и запридърпва малките трикраки столчета около синията.

–          Костадино, Златке, слагайте децата да заговяваме – нареди свекъра Иван  и като се присегна   та взе  от лавицата  пълната  до горе кана с тъмно-червено вино, напълни чашите на възрастните и на сина си  Митко.

–         Голям си вече, наесен войник ще ходиш! Една чашка може –  рече му той и добави.- Я се присегни на долната лавица та дай една бутилка от сладкото вино за децата.

Свекъра напълни чашите, извади кибрит, драсна една клечка и запали забучената в средата на питата свещ. Всички се изправиха.  Иван прекръсти питата и набързо каза молитвата. Децата го кледаха как се кръсти, дочуха само нещо като: „Господи  наш,  Ти който си на небето, прости ни греховете!…. Благодарим ти за хляба който ни даде… пази ни…  И нека  се свети името ти, да бъде волята ти!… Амин!”… Не смеха да гъкнат, но като гледаха как се кръстят големите и те свиха пръстчета и повториха. Накрая  бай Иван, внимателно прищипа огъня на свеща, взе питата , прекръсти за пореден път, разчупи я и подаде на всеки по къшей от нея  и   рече: – Днеска е Сирни заговезни, ден за опрощение. Ако има нещо да съм ви обидил през годината – прощавайте

         –   И ти прощавай бате! Прощавайте всички и от мен – нареди  усмихната  Златка.

         –  Прощавай Тате, прощавай майко – каза свенливо и  Мара… !

         –  Аз ви прощавам и  Господ да ви прощава…Костадино,  я разчупи кококошката та раздай на всички – разпореди  Иван и добави – Гладни са вече.

         Вечерята започна.  Костадина, свекървата, разкърши печената кокошка и почна да раздава  на всеки. Най напред на мъжете.

          – Прощавайте и от мене – присъедини се  тя  и като се обърна строго към децата, ги нахока –  Искайте прошка бе!

           – Остави ги  Костадино, каква прошка да искат, те са още деца невинни.

         – Иване  на тебе  кълка, да си здрав и в краката, здраво да стоиш на земята,  да ходиш по линията, пари  да печелиш…   Митко и за тебе кълка. Вече си мъж. От пролетта те чака кърска работа по полето, че откак почина дядо ти  Никола няма вече кой да оре нивите… Любчо, ето ти леля копанче, заедно с тебе да порасне на голяма кълка…  Маро и за малкия Ваню, копанче  и той да порасне голям мъж… А сега за жените.  Злате за тебе бялото месо от гърдите, да си силна и здрава да си въртиш семейството… Булка за тебе фенера с трътката и носилото ,  да ти е благо  и   деца да раждаш… Личке ето ти майка  крилце,  да излетиш,  в богата къща да се задомиш… Айде   и за мен, главата със шийника. Щото на където се завърти  шията натам поглежда стопанина.

         –  Айде, айде, стига си нареждала. Наздраве,  да са живи и здрави всички  и  Колю жив и здрав да се прибере от казармата, Злате,  и  Георги да е догодина с нас,  па дай боже и войната да свърши… Наздраве мъже. Наздраве адаш – поднесе бай Иван пълната си чаша към малкия  Ваню и  после се чукна с другите.Смеха и закачките се смесиха със звъна на чашите  в ода на радоста и надеждата.

          Постепенно стана весело.  Всички се присягаха , вземаха си от софрата, ядяха с настървение. Даже малкия Ваню, дето майка му още го хранеше се присягаше и и опитваше да се храни сам.

–         Ха така Ванчо, браво леля, ми ти си голям мъж вече щом  се храниш сам.

–         Голям е сестро, виж го че  Любчо както не яде ще го застигне на бой…. Я Маро стани та дай точилката да видим кой ще амне яйцето!

       Марийка стана чевръсто и подаде на свекъра си голямата точилка със  завързан на единия край червен вълнен конец.

–         Ето тате! Ето ти и  обелено яйце.

–         Я сега да ви видя кой е най бърз с устата. – закани се свекъра и като завърза на

другия край на конеца  свареното обелено яйце,  започна с помоща на точилката  да го върти пред лицата на децата. Движеше го пред лицата им, но  гледаша хем да се  докосва до устните и носовете и,  а  щом  някое от децата се опитваше да захапе яйцето, ловко го издърпваша. Стана още по весело.   По едно време  Митко опита да хване конеца с ръка.

   – Срама нямаш ли бе. Децата играят честно ти що се правиш на хитър? Я Любчо твой ред е  – смъмра големия хитрец бай Иван и поднесе яйцето пред устата на  Любчо. На второто- третото докосване яйцето позабави своя бяг по усните на малчугана и зъбите му   захапаха яюцето.

    – Бравооо! – чуха се похвали  и ръкопляскания от всички  и щастливия победител получи правото да си изяде сам плячката.

     Я сега да видя кой е най добър в  амкането на бялата халва? -попита бай  Иван. После  завърза едно  парче бяла халва  на освободения край от  конеца.  Играта продължи този път  с  бялото чувеново лакумство.   Под вещото ръководство на свекъра  Иван,   леко разтопеното и поради това лепкаво сладко, зашари по лицата и косите на превъзбудените деца,  превръщайки ги в лепкави  мухоловки. Обикаля парчето бяла халва пред разтворените, като птичи човки детски усни, чука по зъбките и   оставя сладки следи по бузи, чела и коси. Децата  успяват само да оближат по  сладката и от  захар чувенова халва и  с не скрито удоволствие протягат вратлета за още.    От време на време, диригента на  този весел хумористичен хор забавя движението на точилката,  конеца се опъва неподвижно като отвес,  а  щастливото дете  пред което е,  захапва халвата победоносно.

         –   Тате няма ли да барбараме? –  попита Митко баща си, преобръщайки с език голямо, току що захапано парче халва в устата си.

         –    Че ти не си ли голям бе, дангалак? Всеки момент  войник ща вземат! Къде се слагаш с децата?- сряза го на майтап баща му и нареди – Я стани   та  дай    тава.

         Сина му скочи с готовност и подаде една празна тава, от плитките,  дето печаха  хляба в тях.

–         Ето тате и вода – рече  Митко и подаде на баща си наполовина пълен, бял

калайдисан и отвън,  котел с бистра кладенчова  вода от герана  в двора.

       Баща му пое котела и наля в тавата 2 пръста вода. От разлюляването или по-скоро от сребърните монети, дето хвърли вътре бай  Иван, но  по варосания таван заиграха сребърни отблясъц. Затрептяха като листа от пролетен вятър, преминаха по стените, погалиха  детските лица и се загнездиха в очите  и.

–         Тате аз съм пръв!

–         Добре,  но само по една пара!.. Булка, я дай една шепа трици. То тъй на

бистрата вода всеки може.   Да хвърля аз отгоре триците та да не виждате парите, па тогаз да ви видя кой колко струва.

        Мара, не чака втора покана, остави малкия Иван на трикракото столче и чевръсто излезе за трици. 

   –     Златке, Костадино, а наздраве! – вдигна чашата   дядо  Иван  и направи един голям гълток от гъстото като заешка кръв гъмзово вино. – А, сестра,  какво ша кажеш? Хубаво вино съм направил, нали?    Трябва да занесеш и на Георги в  Плевен. Два декара лозе имаме, то е и твое.

         В този момент снаха му донесе  шепа пшенични трици и ги  разпръсна  върху водата в тавата със сребърните монети.

   –    Тате нека съм пръв та да покажа на Любчо и Ванката? – предложи отново  Митко.

–          Добре бе, ти ще си пръв, но имате право  на едно барбаране само по една пара да  вземата с уста от дъното на тавата. И ще се редувате. Митко пръв, Любчо втори, трети Ванчьо.

–         А ми аз? – попита обидена  дъщеря му Величка. За мен няма ли да има пара?

–         Само момчетата барбарат.

–         Иване не си прав, – възпротиви жена му- като я пратиш на нива, я караш да работи

като мъж,  пък сега момиче била!

  –    Добре и тя ще барбара, но след момчетата – съгласи се  дядо    Иван  и продължи с инструктажа. – Потапяте си лицето във водата и почвате да търсите с уста монета. Като напипате с устни монета, опитвате да  я вдигнете с устни. Ако не става, може като си прилепите в монетата устните да я засмучите и така да я извадите. Кой каквато пара си извади  за него е. Вътре хвърлих сребърни монети от по  50 , 10  и 5 лева…    Само като засмуквате, гледайте да не се задавите с вода и трици.

        Митко не изтрая павече, наведе се над софрата, потопи лице в тавата и независимо от водата и плувналите отгоре трици, затърси и заопипва   с устни  разхвърганите по дъното монети. Не му бе нужно  много време. Имаше опит. Надигна се, водата се стече от полепналото с  трици лице  и наред с доволната му усмивка,  в зъбите му блесна  50 левова ,  сребърна монета.

–         Ей така се прави Любчо! –  рече той и доволен от себе си му отстъпи ред стискайки  в здравата си юношестка длан скъпоценната плячка.

        Любчо се изправи. Без особенна охота, превъзмогвайки отвращението си от  триците, зажумя,  наведе  се и още след второто движение извади една 10 левова монета.

–         Браво Любчо! Ти по бързо се справи и от бати си Митко. А да видим сега Ванката.?

        Нямащия още две годинки  Иванчо, като видя, че чичо му Митко и бати му Любчо извадиха парички от тавата, смело потопи лице в триците, водата нахлу в отворената му уста,  без да иска  пое и се нагълта. Задави се и се закашля.. Настана паника.Дядо му се спусна та го вдигна от тавата, а жените се струпаха уплашени над тях. Ванчо продължаваше да се дави и кашля. Поетите с водата трици го дразнеха  по гърлото и носа. Не можеше да си поеме въздух.  Само кашляше, опитвайки се да поеме въздух   та чак посиня.  Изплашени,  възрастните го тупаха по гръбчето, а децата направо онемяха в уплахата си.    Майка му  обезумя, неадекватно гледайки с продънени от ужас очи.

–         Оле ле, тате! Какво му стана? Детето ми!

–         Спокойно, спокойно. Нищо му няма… Ей сега ще му мине. 

         И наистина, като го потупа още два три пъти по гръбчето,  Малкия Иванчо успя да поеме дълбоко въздух, изкашля се един два пъти мощно и рязко и дишането му се нормализира. Ама като  спря поглед върху стоящата на средата на синията тава заплака.

   – Мина му, мина му!… Няма нищо дядо. Ей сега ще я изхвърлим таз лоша тава – зауспокоява го дядо му и строго нареди- Я  Костадино махайте я тязи лоша тава. Изливайте водата и дайте на децата парите. Дядо Иван ще даде на всички още парички… Няма нищо. Мина ти дядовото… Я  Маро взе ми го ..

    –   Снаха му това и чакаше. Пое детето си и почна да изтрива мокрото му от водата и сълзите  личице.

          В този момент, в двора, Мечо,  грамадното овчарско куче – вълкодав и половина, залая,  първом  бясно,   после взе да скимти весело и да тича напред назад  по тела. Чу  се песен и гълчава и на вратата с потропването  нахълта  шумна  група от 7-8 маскирани бразай. Всичките, за разлика от кукерските празници, сега бяха облечени в обърнати на вънка кожуси и стари палта.  Вместо пояси   имаха препасани шалове, а някой носеха  на лицата си различни, направени от  изрисувани кратуни маски и се бяха дигизирали до толкова,  че не можеше да се   разбере мъж ли е  жена ли,   та камо ли да    познаете  кои е.  Любчо се сви уплашено до майка си,  а малкия  Иванчо, с още незасъхнали от плача сълзи онемя и без да мига,  само гледаше ту маската на дявола с рогата,  ту ухилената булка  при  младоженика. Бай Иван стана усмихнат  и поднесе каната.

         –  Добре сте ми дошли  да уважите дома  ни и трапезата!  Пийнете от нашето вино да се сгреете.

         – Добре си ни заварил стопанино!- пое каната юнака и занарежда: – Със здраве,  имане и радост да  се пълни къщата ти! Да ти близнят овцете,  да ти родят нивите, да ти са пълни кошовете,  да ти преливат бъчвите,  да благоденства челедта ти и в мир и имане да добрува! Кажи дружина : Дай боже!

         – Дай боже, дай боже! – заповтаряха и другите бразай след речта на юнака. Каната обиколи  от ръка на ръка, маскираните повдигаха маските си и  поред отпиха, а докато още отпиваха,  момата запя:

Що ми е мило и драго,                          
че се е пролет пукнала!
Се е излезло на трева,
и стока, море, и мака,
сиви говеда в гората,
вранье коньеве в полето,
на хилядници овчици
и на стотини козици;
сичка е стока весела,
сичко е живо станало,
сичко на паша тръгнало.
Орач ми оре в полето
полските равни рудини,

полските цели целини,
два му волове ангели,
стратурково му ралото,
босилкови му жеглите –
босилек много мерише,
та сичко живо събуди.
Сичките живи животни,
сите по него пойдоха,
сите се Богу молеха:
– Я дай ни, Боже, я дай ни
тая година най-добра,
на сички здраве и живот
орачу добър берекет!..

–         А да видим стопанке,  какво ще сложиш на дружината, сили да има злото да уплаши, зимата да прогони ? –  обърна се към  Костадина  дявола с рогата и избута напред бабата с  торбата.

–         Ще сложа, ще сложа! Дал бог на нас и за вас  има! – занарежда тя и заслага в торбата   курабии, орехи , сушени плодове  и наденици.

–         Благодарим ви щедри стопани и сполай ви! Пък ако има в таз къща юнаци с нас да тръгват!

–         Аз идвам! – рече Митко и като навлече наопаки стария овчи кожух на дядо си, измъкна от някъде, явно предварителна подготвена свирепа маска,  сложи калпака и се присъедини към излизащата дружина,  изпратен от веселия лай на Мечо вълкодава…

        Неусетно наближи полунощ.  Митко се върна  възбуден и уплашен и заразправя:

   –     Тъкмо щяхме да влизаме във вуйчо  Георги Панталаша и дойдоха двама жандари. Ама не са от Пордим. „Сваляйте-  викат-   маските,  да ви видим кои сте! Вие не знате ли, че е забранено да се маскирате? Или водите с вас шумкари? Айде бързо по къщята! Прибирайте се!” И ни разгониха.

   –    То наистина имаше заповед  от околийския, че тази година е забранено ходенето на бразай по домовете. И на гарата беше разлепена, ама на мен не ми се вярваше, че е чак толкова строго! – сподели бай Иван  и като видя, че Ванчо и Любчо се одрямват, нареди –   Маро,  вървете с леля ти Златка та слагайте децата да спят, че стана късно.  Тука  майка ти с Митко и Личка ще приберат – разпореди се той и като запали фитила на фенера  тръгна навън да наобиколи овцете и воловете.

    –    Айде вървете та си лягайте Златке. С Любчо ще спите в стаята при  Мара. – потвърди и свекървата  Костадина – Лека нощ. Стана късно. Маро вземи синята газена лампа да свети нощес в стаята, че децата май се наплашиха!

       Още петнайсетина минути в двора на Иван железничаря  имаше раздвижване, подрънкване на тави и чинии.  После всичко замря . Настана тъмна тишина.  Кучето,   и то  се сви на кравай, зарови муцуна в опашката си и заслушано в тишината прижумя, да  не  гледа  ясното небе и оцъклената  му месечина. Селото заспа. Студ скова къщята. От комините се извиха  нагоре,  все по-тънки струйки дим и напомниха, че на земята още има зима…

                                                        ЖАНДАРИТЕ – разказ 2

         Не бяха пропели първи петли, когато от запад, по нанадолнището на Згалевския байр се спусна, като лавина,  най напред тихо и плахо, после все по силно и раздиращо тишината, автомобилно бръмчене. Смесения пукот на  няколко  неканени мотора и автомобили се засили с приближаването на машините и като разпъди тишината    внезапно спря.  Чу се  отваряне на автомобилни врати, после тропот на тежки чепици.  Глухи удари и дрънчене на оръжие откъртиха дъсчената порта и изпълниха двора на Монковци.

–         Заобиколете къщата! И пиле да не прехвръкне.

–         Тъй вярно господин инспектор, пиле да не прехвръкне! Само да побягне  някой и

стреляме на месо!   Обградете  плевнята и обора , да се проверят  и те!

–         Слушам г’осин капитан. Да се проверят сайванта и обора..

–         Старшина, разбийте вратата! Бързо! Хванете ги живи!

Последваха  2-3   удара с приклади и през рухналата входна  врата, заедно меката светлина на зазоряването,  в двете стайчки на  кирпичената  къща  нахлуха  въоръжени жандармеристи.  Вцепенени от ужас,  жените и децата безмълвно стояха  в леглата срещу насочените  към тях  дула на пушки и  пистолети.

–         Къде е стопанина – попита влизащия цивилен агент ? Дайте го тука.  Я по добре

изкарайте всички вънка!- нареди агента.- И  вътре да се направи обиск. Всичко да се претърси!

–         Хайде излизайте, какво се свивате като невестулки? Не чухте  ли какво каза  господин агента? – нареди капитана.

        Не мина и минута и пред къщата, под избледняващото небе, по бели и от нощниците на тях, Иван, жените и децата се оказаха обградени от десетината жандари,старшината, капитана и агента.

–         Ти ли си стопанина бе, ти ли криеш шумкари? – нахвърли се към бай Иван капитана.

–         Какви шумкари? Няма никакви шумкари в къщата ми – осмели се да отговори стопанина.

–         А тези кои са ?  – попита  агента и посочи притисналите в скутите си деца Мара и Златка?

–         Това е снахата Марийка, а тази е сестрата   ми Златка –  посочи ги стопанина.

–         Ти ли ма, ти ли си Златка Георгиева? Ти ли си жената на Георги Константинов! Казвай?

  –    Аз съм – отговори уплашена и неразбираща какво става, Златка. Невръстния и син

 се вкопчи в нощницата и .

–         Идваш с нас! Айде излизай!  Извеждайте я бе какво чакате? – скара се капитана на

 двамата полицай,  държащи  Иван на прага……..Качвайте я в камионетката!….

–         Чакайте бе хора, какво става, какво е направила? – опитва се да защити Златка,

брат и  Иван.

–         Млъквай! – и теб ли искаш да приберем?До обед да си дошъл в околийското за

 разпит! – сопна се капитана, докато двама полицай вързваха ръцете на Златка и буквално я хвърлиха, както е по пижама в камионетката.

–         Ама къде я карате? Нека поне се облече  бе господин капитан.

–         Хубаво ще я облечем ние.Знаеш ли какво е Закон за защита на държавата? Какво я

чака в околийското….Тя да му мисли.

        В този момент от двора  дойдоха трима полицаи и единия докладва:

   –    В сайванта и обора няма никой г’осин  капитан!

   –    И в къщата не намерихме нищо  г’осин капитан! – докладва и старшината.

    Капитана приближи до Златка и като и зашлеви един шамар, ехидно попита:

–         Що не отговаряш ма? Ти ли си жената на  Георги Константинов?

–         Аз съм – едва успя да отговори обърканата и уплашена жена.

           В този момент Любчо се разплака, Иванчо ревна, разхлипаха се и  Костадина

и дъщеря и  Величка, всички  заплакаха  на глас,   даже кучето се осмели да залае, а след него и другите в махалата.

  –     Хайде хвъргайте я в камионетката, какво чакате! – нареди цивилния.

  –     Ами детето, господин капитан? – попита старшината.

  –     Детето не ни трябва. Забирайте само нея! – поясни цивилния.

         Златка едва успя да подаде  Любчо на Костадина и двама жандари, хванали я подмишниците я понесоха по нощница към камионетката на пътя.

–         Чакайте! Господин капитан защо я арестувате, къде ще я карате?Къде да я търсим?

 – опита се да я защити брат и.

–          Ти за Закона за защита на държавата чувал ли си бе? Я млъквай да не заберем и тебе в  областната жандармерия.

   –    Господин капитан, поне да се облече,  студено е  и обувките и да дам –  примоли се  Иван.

  –   Студено ли?  Така ща я загреем,  че пот ще се  лее от нея.

–          Дай и обувките и палтото – рече тихо  един жандар  като се доближи до Иван…

Моторизираната рота,   раздра отново студения утринен въздух с шума  си. Понесе  се  край пълните с немски войници складове на Манджиците.   Подгонена от изгряващото  слънце,  запъпли нагоре   Згалевския баир  в своя обратен път,  към Областната управа на  жандармерията в Плевен ипонесе Златка към нейната Голгота.

        Безмълвие  се спусна над селските къщи .  Единствено кучето, неразбиращо какво става,   се опита да протестира .   Излая един-два пъти и се скри.   Събудени от предвещаващия буря, червен изгрев, петлите предвестиха новия ден…

        …Още с първия влак бай Иван замина за  Плевен…. 

        …Върна се чак привечер.   Високата му слаба фигура се спусна,  като сянка край кирпичените дувари от гарата до дома му. Нямаше нищо общо с вчерашния  напет железничар. Дори униформените  копчета бяха потъмнели и посърнали, като него.  Влезе неуверено в двора,  не отиде в одаята при другите, а погали кучето и седна при добичетата. Мечо се вмъкна  и като го близна по ръката,  се  сгуши в краката му. По гъстата кучешка козина покапаха едри, като пролетен дъжд сълзи. Човекът плачеше…Дълго и тихо – без глас… 

   –    Тате ти ли си?-  попита ненадейно  сина му,  понесъл  две кофи вода.

–         Аз съм сине. Дойдох да видя животните хранени ли са.-  Отговори бай Иван и 

 стана избърсвайки очите си.

–         Храних ги. На воловете по един наръч царевични кочени, а на овцете сено дадох.

–         Добре  сине. Айде,  дай им  вода и ела  при майка ти.

–         Тате, кажи какво стана в Плевен?

–         Щи кажажа сине! Любчо къде е ?

–         Всички са в одаята при майка. С кака Мара  и Ваню е!

–         Горкото дете! Сираче остана.Няма го баща му.

–         Какво говориш бе тате?

–         Какво да говоря! Истина е. Показаха ми го да го разпозная. Убит е вуйчо ти

 Георги. Няма го вече. След обед  видях като го заровиха.

–         Защо? Какво е станало?

–         Той за това е пратил Златка и  Любчо да си дойдат. Искал е да ги предпази.

–         От какво да ги предпази?

–         Вуйчо ти Георги сине,  от съпротивата беше.  В квартирата му, докато ние тука

заговявахме, тайно събрание имали.  Изглежда, че или някой ги е издал или жандарите случайно са ги засекли.  А може и да са проследили някого. Разбрах само, че вече почти са се били събрали, когато  жандармерията  обградила  квартирата. Вуйчо ти  Георги  скочил през прозореца и хукнал да бяга. Жандарите след него. Преследват го по цялата главна и стрелят по него. Успял да избяга през пазара и стигнал чак  до гарата. Тъкмо е мислил горкия, че се е спасил, когато го застига куршум в гърба.  И до там. На място  издъхнал.    По Закона за защита на държавата,  50000 лв. щял да получи  убиеца.

     –   Ами леля Златка, тате ?  Какво стана със нея?   Къде е ?

     –   В мазето на областната  жандармерия е. Разпитват я гадовете. Големи мъки е изживяла и още я чакат. Искат да знаят имената на цялата организация.  И хазайката и  Мара Денчева е там. И нея измъчват  и бият да издадат другите. И мен разпитваха какво знам за нелегалната дейност на вуйчо ти Георги. Добре, че не знам нищо. Е говорил е  някой път за англичаните, ама нищо повече. Англофил беше. На англичаните се надяваше, през Гърция казваше, че щели да дойдат… Горкия му син, горкото дете, кръгло сираче ще остане…

     – Той Любчо цял ден пита: „Къде е мама, къде е мама? Кога ще се върне мама?”- И плаче, плаче.

     –   Ох,  сине ! Как ще му кажем? …   Хайде да влизаме!…

     Двамата мъже оставиха животните и  влезнаха при хората. Какво са разговяряли вътре, как са казали, не питайте, но от тогава живота в къщата на бай Иван тръгна още по тъжен и тежък. …

                                     БОМБАРДИРОВКАТА  разказ 3

      Месеци наред  биха   Златка  в жандармерията, разпитваха я, измъчваха я,  клечки под ноктите и забиваха, палеха ги , но тя не издаде  нищо. Може и настина  да  не знаеше друго, освен , че мъжа и редовно слушаше БиБиСи, че по това време Георги  е  беше секретар на  градския комитет на нелегалната  комунистическа партия  в Плевен,  та  камо ли да знае   явки,  хора ,  и  акции  на нелегалните и партизаните.   Като я измъчваха няколко месеца,   прехвърлиха я в Плевенския затвор,  при политическите.  Там, поне свиждане разрешаваха.  Иван и носеше това онова, разказваше и как расте Любчо и какво правят на село… На всичко отгоре и големия му син Колю, го пратиха с окупационните войски в Македония,  а  Митко, направо от училище го взеха войник. Жена му Костадина, пък  я сви ревматизма в краката и ръцете,  та грабна бастуна.  През миналото лято, като  измивали някакво главнясало жито в студените води  по чешмите на  Дрен,  изстинала, ама кой знае? Въпросът е, че остана в къщи да готви, да се занимава с животинките в двора и най вече да гледа малките Любчо и Ваньо.  Бай  Иван  тичаше  денем на работа в железницата  и едва смогваше  рано  сутрин или след работа, да помага, като гледаше, че  цялата земеделска  работа се стовари на булка Мара и  дъщеря му Величка. Оряха, сееха, копаеха, жънеха и прибираха каквото се родеше, поне за данъците да има,  пък на кого беше по тежко на тях или на воловете не се знае…но преживяваха…  Войната отекваше с  грозния си тътен в душите на  Пордимчани, но слава богу, някъде от далече.

    Само   един ден,  се случи нещо страшно. Немските войници, както обикновено, се занимаваха с ежедневните си задължения. Едни пренасяха от склад в склад, разни материали и снаражения,  други се бяха поразхвъргали и се бръснеха на августовското слънце, а трети стояха на пост до картечниците от противовъздушната отбрана. Беше спокойно. Чуваше се немска реч, смях и  детски говор. И войниците и трите съседски деца, Боби на Манджиците, техен хазайн, тъй да се каже, и Любчо, че  и най малкия Иванчо, до такава степен се сприятелиха едни с други, та вече бяха приятели.  Немските войници, и те мъже оставили жени и деца, играеха с тях, правеха им играчки, хранеха ги,  даваха им шоколади  и им се радваха като на свои. Особено на Любчо и пепелчука Иванчо.  По бялата им и от на ариец кожа, русите и  като слама коси,   и най-вече с дълбоките си сини очи, двете хлапета   се бяха превърнали в техни любимци. Войниците не им отказваха нищо. Ето и сега,   покатерени на две противовъздушни картечници, стреляха  на ужким.  Гласчетата  и  надвикваха  шумотевицата около складовете  и подкрепени от гласа  и на  Боби,   изпълваха съседните дворове  и простора  над тях,  със спокойствие и безгрижие.

       –   Татататататататататататататататата –   изстрелваше Любчо.

       –    Папапапапапапапапапапапапапа –  опитваше се да го догини в бързината  Ванчо.

       –    Фийу, фийу… бум…бум…паууу…паууу – допълваше звуковата картина Боби.

       Войниците  се наслаждаваха, закачаха ги нещо на техния си език, смееха се и даже някой от тях се включваха в играта им имитирайки летеж на самолет…

        В разгара на играта,  далече от северозапад се чу тихо  бучене. Постепенно небесния грохот започна да се усилва. Детския смях премина в уплаха.   Бученето и тътена се усилиха  още.  Изтриха усмивките от лицата на войниците и те,  застанали прави, отправиха  тревожни погледи към все по силно бучащото небе. Чуха се команди.  Войниците се разтичаха. В движение закопчаваха разкопчаните си куртки. Перчемите им се скриха в стоманени каски. За броени секунди разнесоха сандъци с боеприпаси на картечниците и заеха позиции по тях и окопите.  После настана бездвижие. Като на стоп кадър всяко движение замря. Войниците стискаха оръжията си и не мърдаха в очакване. Птиците и те се изпокриха  от все по осилващото се бучене и тътен. Дацата стояха скупчени  насред улицата,  гледаха  с неразбиращите си детски очи ту войниците край тях, ту все по силно бучащото небе и не мърдаха вцепенени в своята невинност и беззащитност.

          Първата бомба  падна  на   4-5 километра  от руския музей,  някъде на югозапад, между Згалево и Пелишат. Последва я   втора,  трета, после едновременно започнаха да избухват по няколко наведнъж и разтреперания от рева на американските самолети въздух, се разкъса и разтресе от  бомбени експлоузии. Земята затрепера. Големите авиационни бомби,  придружени от страховито свирене се забиваха в плодородните слънчогледови ниви и там гърмяха в страховит хор.  Самолетите, отървали се от смъртоносния товар и празните варели за гориво,   олекнали завиваха  току над  главите на воиниците.

          –   Stecken Sie sie in! Niemand schießt auf Flugzeuge! Zurückgezogen werden! Nicht auffällig zu werden, und Feuer!  (Не ги закачайте!  Никой да не стреля по самолетите! Оттеглят се! Не привличайте вниманието им и огъня!) –    разпалено,  на  немски, молеше притичалия от къщата си на същата улица кмет, Иван Божинов към командващия офицер.

        –  Nicht schießen! Auftrag. Bambardirane nur das Feuer auf uns!  ( Да не се стреля! Заповед. Огън само при бамбардиране по нас!) – провикна се офицера след няколко секундно размисляне. Очакващите заповед за стрелба войници, това и чакаха.

        Още десетина минути канонадата от избухващи бомби, самолетен рев и свистене на шрапнели и празни варели продължи. После взривовете спряха, бръмченето премина в  отдалечавощо се бръмчене и затихна там от където бе дошло.. Тогава, заедно с облакът от дим  и прах, се спусна мирис на барут, огън и война… Слава богу, жертви нямаше….

                                         НА  ОРАНЕ – разказ 4

     Близо седмица преди гергьовден, Иван още като се прибра от гарата и захвана да смазва с катран осите на волската кола. Поизправи  жеглите,   закова  ритлите и качи в колата  плуга с планетката. После назоби животните, напои ги и седнаха да вечерят. Още не  бяха приключили и той се обърна към снаха си.

        –     Маро,  изпролети са. Гледам,  край линията  земята изпръхна. Хората  сеят. Отпуска и да искам, няма кой да ми даде. Много работа има и по железницата. Гледам докато военните ешелони се движеха на изток,   сега в обратна посока  хукнаха.  Няма кой, снахо. У вас двете ми е надеждата.  Как мислиш, ще можете ли  да засеете  нивата на Гладния връх,  с царевица. Знаете я и двете,  до Русенското шосе, на север от  разклона за Славяново и Пордим.  На леля ви Златка е зестрата тази нива, близо  10 декара. Да я почнете пък докъдето стигнете. Аз от работа направо при вас ще идвам да помагам. Грехота е да я оставим не засята, че и данъци има.

–         Ша я засеем, татко! Аз напред ще водя воловете и ще спускам зърната в браздите пък  Личка ще затиска отзад. Нали можеш  Личке? То с планетката е по лесно? – обърна се булка Мара към зълва си.

–         Добре како Маро. Орала съм с плуг,  но с рало не мога…Са оправим тате.

–         Колкото можете. Аз съм приготвил колата. Сутринта рано ще натоваря  и семето за посев. Пригответе си сега храна , пък вода като мините край чешмата на Чуките. Докато напоите воловете и ще налейте бъклицата.

–         Добре , тате! Сяла съм царевица знам  по колко да пускам.  Ама пак да питам на рядко и ли по на гъсто.  После  като копаем  ще  пререждаме, хем ще  има зелено за овцете и воловете?

–         Не, не, по нарядко.  Малко  ни е царевицата, снахо,  дано да стигне. Пък за овцете и воловете,  не берете грижа,  тя и трева ще израсте.  Рано се изпролети тази година.  – разясни кротко бай Иван и се обърна към жена си.  –         Костадино, я ти изкарай  сланина от  качето, пък  и някое яйце свари сега, хем затях, хем  за  децата.

–         Знам аз какво да и сложа за нива. Ти на мен не се бъркай! Яйцата  ми трябват за

 Вечеря.  Яйца на очи в лучена яхния, цял тиган ще сготвя.    Ти по добре  виж та пригответе мъжки дрехи, твой ли, на Колю и Митко ли. Да са облекат като мъже! И мъжки шапки да сложите, че сами жени на полето…

–         Добре мале –  отговориха и двете почти едновременно – пък Личка допълни- Не бой се майко!  Не е  ни страх.

–         Не ви е страх, но то си е за страх. Нивата е край шосето, хора всякакви  и немска войска минавала . Като   Ви казвам облечете са!  Поне от далече да приличате на мъже!

   –    Мале, че те немските войници, ей ги пред портата. Складовете на Манджиците са пълни с тях. Нали ги виждам и те са хора като нас.

    –   Личке, Личке,  недей да ми са  правиш на много важна,  ми слушай като ти говоря. Да не стане късно после. И  господ не може да ви опази сами като не се пазите.

  –    Ей и ти Костадино, не ги плаши  толкова!- скастри я  мъжа и и по кротко продължи.-  Права е !  Пригответи си  мъжки дрехи. Пък да ви пази бог! Жени сте…    Я бе мъже,  наядохте ли се вече? Ако сте готови, излизам    да си свия една цигара  и идвам да се борим.

        Наметна  железничарския шинел    бай Иван и излезе да нагледа животните докато пуши. Сви  цигара и запали.Очите му се впиха неспокойно към небето. Беше ясно. Тънката режеща  нишка  тютюнев дим  го   парна  приятно по гърлото,  после  се измъкна през ноздрите и  устремена към  безкрая,  се изви и загуби сред безброните  ясни звезди.  Денят щеше да бъде хубав.

      …    На сутринта, преди  първи  петлите да извикат изгрева, бай Иван Монков вече шеташе из двора. Нахрани човека воловете, даде и на овцете и кучето, напои ги с вода от герана, нахвърга няколко наръча кочени в колата и като пренесе и  два чувала с царевица, пресипа ги в четири, та да тежат по  помалко за жените и качи и тях.  Огледа се.  Установи,  че е готов.  Пак  запали цигара. От изток започна да просветлява и докато ароматния дим изсмука цигарата, дойдоха снахата  Мара и дъщеря му Величка. Облечени в мъжки дрехи,  с навити бели навуща около крачолите, с  нови свински цървули,  на  главите с нахлупени  каскети, те  изглеждаха хем  комично, хем  тъжно. И ако Господ бе направил от мъжа жената, то сега стана обратното. Двамата ново префасонирани  „младежи” закичиха  шарената козя торба с храната,  завиха с два чула   зърното и щом  Мара закачи  на ритлата и бъкела за водата, бай Иван изкара двата вола  та впрегна. Величка взе остена и се настани първа в колата. Кака и  Мара поведе воловете , свекъра отвори широко вратника и тръгнаха  последвани от кучето Мечо, уж да ги пази.

           Малко пред гарата бай Иван ги настигна, забърза до кантона та остави железничарската си чанта  и ги посрещна на рампата.

–         Я,  Маро,  качвай се и ти!  Аз ша ги водя.

–          Тате нали си на работа? – опита да се възпротиви снаха му,  но срещнала твърдия

му поглед се качи в движение на  скърцащата волска кола.

–          Ша дойда да впрегна и да направя няколко бразди. До седем часа има време и да се върна. Пък и от тук направо към Одренския кантон ще прецапам. С четата днеска там ще подбиваме. ..   Айде, дийй, дийй мързели. Направо заспахте….   Личке и ти ли заспа  ма,  я ги сръгай малко с остена. Няма цял час да се мъкнат!

         Дъщеря му разтърка сънено очи, протегна дългия прът с гвоздейчето отпред и като бодна първо червения вол, после сивия,  опита да преправи  гласа си на мъжки па извика:

     –   Дийй, дийй!   Айде по живо! Работа ни чака. До обед да сме готови – гласа и се разнесе наоколо, като на пропяващо петле и само предизвика усмивката на баща и, кака и , воловете и първите слънчеви лъчи. Кучето джафна заканително и заприпка ту от ляво, ту от дасно на старата волска кола.

       За около час стигнаха. Бяха спирали само след воденицата на Алите. Наляха бъкела с вода от чешмата на Чуките, че и воловете пийнаха малко. Бяха едни от първите на къра, та не срещнаха никого.

       Щом стигнаха  на нивата, разпрегнаха колата, бай Иван свали плуга, приготви семената и рече:

       –   Я Маро дай да впрягаме, искам да минем с  тебе няколко бразди,  че да ви дам лице надълго на нивата. Е от тука, от горния край, успоредно на шосето.  След час-два ,  като се уморите спрете да закусите и воловете да си починат.

        И започнаха. Мара  води воловете, свекъра  и оре с плуга след нея, дъщеря му върви подире  и  пуска по  на две нейни стъпки,  царевични зърна – жълти като злато, а най подире вълкодава  Мечо, гони мишките. На едната бразда сеячката не пуска, на втората  пуска, а като мине плуга за следващата,   рохкавата влажна пръст се обръща и завива семената.  Така цял час. Оформи се    леха,  с  редове прави като на женска плетка. Иван погледна изкочилото слънце и рече:

        –    Аз тръгвам, че стана късно. Не бива да закъснявам много.  Я  Личке , дай на кака си торбата със семето и ела  на мойто място.  Искам да  видя ще можеш ли  да ореш с плуга?

        Направиха разместването.  Бай Иван тръгна до тях и хем гледаше, хем ги напътстваше:

        –     Тъй, тъй дъще, стискай здраво и дръж до браздата. Не е нужно да ореш на дълбоко, по важно е пръста да  завива семенета   в предната бразда. Тъй  ни гарги ще ги кълват, ни на сухо ще останат…  Добре Маро, по толкова зърна стигат. Гледай и като водиш воловете, ока над предната бразда да върви, нищо че   единия вол из засятото стъпя…. Хайде оставям Ви.  Вие си знаете. Като са уморите спирайте та си почивайте. И доколкото можете,  че утре пак ще се идва…Хайде, аз ще гледам надвечер по рано да дойда –   и виновно  замина.

        Мечо се ослуша,понечи да тръгне след стопанина си, после   се подвуоми и накрая,   като го нахокаха остана при сеячките да ги пази от мишките из браздите.

        Иван  премина  шосето.   На няма и на 200  крачки, спря.   Обходи със загрижен поглед, мизийското равно поле .   Леко наклонено от запад на изток, то едва забележимо се спускаше от Згалевските възвишения: на север – до Дунава, на изток –  по гори и ниви към Осъма, а  далече на юг – чак  до полегналия като крокодил Балкан.    По безкрайното набръчкато поле,  като избелели кръпки от вехта черга, се стелеха  разпокъсани  оврази, синури и  нивички.    Разгонило облаците, пролетното слънце се ухили весело.  Покатери се  на  цял остен- височина и  гордо загрея  нивите.  Като  из парчета  току що извадена   баница, се понесе  пара и ухание на пролет. Беше празник. Време за сеитба.

         На Златкината нива,  облечени  с мъжки дрехи  2 жени  посяваха живот.   Все по често чуруликането на птиците, пръхтенето на орящите животни и жуженето на пчелите се смесва с  бумтежа на минаващи от изток на запад, маторизирани части, немска войска.   Посърнали и замислени,  мъжете  гледаха  минаващия на зад  свят и събуждането на природата за нов живот.

        Беше пред Гергьовден 1944 …

                                                    ГЕРГЬОВДЕН  – разказ 5

        А днес е  Гергьовден.    Въздухът е свеж  и прозрачен. Слънцето,  като магьосник развива с топлите  си невидими ласки  пъпките на дърветата  и в клоните на цъфналите вишни  жужат пчели.  Орляк рошави врабчета цвърчат весело   и шумно по ябълковото дърво, бият се сред клоните и уреждат някакъв спор.  Двете  семейни  гургулици,  отдавна прегледали ланското гнездо,  пърхат с крила на старата круша и правят любов.  В кошарата, от преплетени върбови пръчки в леси,  овцете хрупат първа  пролетна трева и хич  не забелязват, едно мъжко агънце го нама… А, ето го. Полегнало е свито и кротко в голямата тава. Пълно  е със запържени ориз, нарязан пресен лук,  счукани орехови ядки  и   сварени парченца черен и бял дроб с подправки, лежи си под похлупак от тесто в  голямата тава и събира загар. Топлината на загрятата  зидана пещ го изпълва   и то се   готви    за очаквания  гергьовденски обяд.  Такъв е обичая. За Гергьовден в българския дом се пече цяло  агне.

         Наближава обед. Любчо и Ваньо, уж  гонят двете мързеливи котки, но  примамени от носещата се  миризма на печено агнешко, по често и от тях,  обикалят край ухаещата пещ.

         Бай Иван изнася  под недоразлистената лоза  облата синия и нарежда около нея трикраките столчета.

–         Костадино, хайде слагайте да обядваме.

–         Че опече ли се агнето, бе Иване?

–         Готово е преди малко  гледах. Хайде викай Мара и Величка, че децата прицъцраха!

  –     Мароо, Величке къде се дянахте, какво се туткате? Време е – провикна се свекървата Костадина и продължи да мърмори  –   Една салата има да направите  и  за нея ли да ви чакам?

  –     Готови сме мале, ей дорязвам репички на салатата. Идем –  чу се гласа на  Величка и двете се показаха от одаята: Величка с една тава  пресна салата , а  след нея  снахата  Мара с голяма, бухнала златиста погача.

  – А, ама и погачата стана хубава… Любчо,  Ванка, къде сте айде идвайте. Сядайте на трапезата!

     В този момент двамата малчугани тъкмо погваха с по една пръчка червения герест петел, дето даже се  осмеляваше да им налита, та се наложи и дядо  Иван да ги смъмри.

   – Оставете петела бе, калпазани! Я хвърлете тез пръчки и идвайте – нахока ги той, понесъл   тавата с току що извадетоно препеченко агне.

     От съприкосновението на  олиото и червения пипер с горещината на пеща, най отгоре на агнето се бе образувала примамно,  жълто-червеникава  кожичка.  Уханието на печеното агне се понесе  по всички посоки по селския двор.   Част от  миризмите  хвана за носовете двете деца и  ги настани около трапезата,  друга прескочи селския дувар,  промъкна се в редиците на немските войници в складовете на  Манджиците, та чак ги накара  да се оглеждат.

      В селския двор, под  разлистения  асмалък,  бай Иван железничаря събра, както всяка година  семейството  си за Гергьовден. Насядаха: бай Иван, Любчо,  Ванчо, Мара, Величка и Костадина.  

      –  Иване, в казармата дават ли на войниците агнешко за Гергьовден? – попита ни в клин-ни в ръкав Костадина,  явно замислена за двамата си сина войници.

      –  Сигурно, мале, нали е ден на войската – отговори неуверено дъщеря и Величка.

      – Може и да има, и по чаша вино ни даваха, ама сега знам ли, война е?-рече Иван и след като прекръсти агнето почна да го разчупва.

      –  Е ама се е опекло таман както трябва, мозък, мозък е станало –  занарежда  Костадина и подаде пред всеки от още топлата погача.

      – Хайде на всеки по едно голямо парче месо и  да не бързате, че пари още.  Маро ей тука от колянните стави отдели на малките какалчетата да си играят на „Везир”-  нареди свекъра и подкани –  наздраве и да ви е сладко.

      Чукнаха се, възрастните с по една ракия, а за Величка и децата с лимонада и започнаха да обядват. Ядяха с настървение,  та чак ушите им пращяха, дето се вика.  Само  Любчо стоеше замислен и не посягаше.

       –   Любчо, ти що не ядеш, леля?  Я,  вземай си! Виж какво е крехко месцето! – подкани го Костадина.

      Любчо продължи да стои неподвижен. После плахо погледна с големите си сини очи вуйчо си Иван и през сълзи,  със задавен от мъка  и невинност глас рече:

–            Ами за мама?…

Хапките заседнаха в гърлата  и. Даже малкия Ваньо, дето още не разбираше спря да яде и заплака.  Иван стана.

–         Я Костадино, сложете да занеса  и на Златка в затвора!  Има  малко време до влака.

         Без да кажат нищо, Костадина и снахата  Мара  станаха.    След минута- две, понесъл  вързопче  с агнешко и топла пита, бай Иван  бързаше  към гарата  и плевенския затвор…

                                                           СВОБОДАТА – разказ 6

       Тази сутрин слънцето,  като надникна от изток и в складовете на Манджиците вече нямаше никой.  През ноща  войската, с цялата си  техниката, тихомълком и набързо се  изниза по нанагорнището на Згалевския байр. Отидоха си.  Работниците и селяните,  на път  за работа, поглеждаха празните складове и окопи и се подсмихваха доволни. Нещо ставаше в тая държава. Говореха си за ново правителство, коментираха, че през гарата и по русенското шосе, нещо, много  войска минавала  и то все на запад.

      –   Тате войниците ги няма! – възкликна  Мара като изведе воловете с колата до

 пътя.

        –   Нощес си заминаха. – отговори кратко бай Иван и все едно, че нищо не бе станало продължи. –  Бягат!  Не са отишли да ни ожънат ниват, тъй че не се радвай толкова … Викай Величка, че окъсняхме.

      –   Величкеее,  идвай по бързо…   Войниците си отишли  – провикна се Мара към  къщата и щом зълва и дойде,  разпалено и заобяснява- Щом си отиват германците, значи войната свършва и  Кольо ще си дойде.

      –    Дано, како Маро, ама не ми се вярва да стане толкова бързо!? – зарадва се и Величка.  

      –    Казвам ти до есента ще си дойде. Днес ще жънем без мъжете  за последно…

      –    Още ли сте тука мари? Какво сте се разкудкудякали на рано? Я слънцето къде се е вдигнало! – навика ги нарано свекървата Костадина, като излезе да ги изпрати.

      –    Майко, войската си е отишла. Кака Мара вика, че щом  германците са си заминали войната свършва и Колю и Митко ще си дойдат.

        –  Чул та господ ! От твойте уста в божите уши, дъще! Дано! … А тръгвайте! – рече Костадина  и още докато Иван затваряше вратника се обърна та тръгна към къщата. Там Любчо и Иванчо спяха най-сладкия си сутрешен сън.

         Денят се оказа от горещниците. Слънцето  заприжуря от рано. Около обед земята и въздуха  толкова се нагорещиха,  че  даже кокошките и птиците  се изпокриха на сянка с изплезени езици. Само малчуганите  щом станаха и хукнаха навън.

         –  Боби,  Боби – развикаха се те от вратичката между двата двора.-  Ела да играем.

         –  Идвааам   –   отговори ехото от двора на Манжиците.

       След секунди, трите деца   препускаха из двора,  възседнали по едно колче и размахали пръчки за саби. Тичаха малчуганите, викаха  и вдигаха пушилка за цяла кавалерия.

        – Ей конници, я елате тук да закусите – скомандва ги баба Костадина, със запретнати ръкави и още брашнени длани. – Идвате ли бе белалий такива? – провикна се тя  изнасяйки три паници троеница А беше майстор на троеницата.  Смесваше майсторски брашно с вода и малко сол  и търкаше рядкото тесто между дланите си, докато  се стриваше на малки късчета. После ги и изсипваше във врящата вода и след десетина минути троеницата беше готова. Все едно че вареше макарони или  ювка.

      Конницата не чака втора покана. „Сабите и кончетата ” изтрополяха по калдъръма пред къщата и захвърлени,  полегнаха уморени. Попотените и зачервени ездачи насядаха  по трикраките столчета  около синията.   Отрупаната с грозде лоза, спря жарките слънчеви лъчи.   Приятен  хлад, обгърна  голите до кръста детски телца и мръсните дируги пот, засъхнаха така бързо както се бяха  стекли.    Дървените лъжици затропаха   в пръстените паници,  подобно  конски тропот.    Не след дълго и от трите паници съдържанието  –  вкусна, домашна троеница се премести в детските коремчета, а нахранената  конница хукна наново по прашния двор…

       Запретнала ръкавите на бялата си памучна риза, Костадина допираше.  Извади кофа прясна вода от герана и като се  наведе над дълбокото дървено корито,  в главата и се завъртяха тежки мисли и плаха надежда…  Переше но погледа  и,  като на зорка орлица следеше децата. По едно време, Любчо нещо и се загуби.  Костадина заряза прането и тихомълком се промъкна в двора .  Тука Любчо – там Любчо и най-накрая  го откри зад сайванта. Седеше си дете самичко направо на земята в усамотения ъгъл и плачеше.

–         Що плачеш, бе Любчо? –  попита го тя  ласкаво и  с тревога в гласа.

–         Мъчно ми е за мама и татко лельо – изхлипа през сълзи малчугана и заплака още по силно.

          Костадина отиде при него, погали  го по русата главица и почна да го успокоява:

  –     Я не плачи, леля! Тя майкати ще си дойде. Не дей да плачеш.

–          Ами тати ? – запита детето.

Добродушните и очи срещнаха чистия, невинен поглед на  любчовите сини очи,

 нещо я хвана за гърлото и тя не можа да отговори нищо…

        …Късно вечерта, колата изтропа пред вратника и жътварите си дайдоха. Костадина излезе да ги посрещне, но като видя, че Мара разпряга воловете, нещо я жегна и попита  тревожно:

–         Ми свекър ти де е? Не е ли  с вас, къде е ?

–         Не знам мале. Днеска не е идвал. Не е казвал нищо. Ама не дойде – отговори явно

притеснена и снахата.

–         Чакахме, чакахме пък като не дойде до толкова късно си тръгнахме- заоправдава се дъщеря  и.

–         Добре сте направили, няма да стоите цяла нощ. Я, Личке, изтичай до гарата  та питай, какво е станало!  Маро, ти нахрани и напой животните, пък аз ще нахраня децата и ще ги слагам да спят, да не заспят гладни…

        Не минаха и десет минути, децата още не бяха заспали и  през пътната порта, като фурия, връхлетя  Величка. 

–         Малеее… малеее, како  Марооо… идват си… и двамата си идват! – развика се тя още от  портата.

–         Кой си идва? – изкочи първо Мара от обора, а след нея и Костадина се изправи на вратата.

–         Кой, ма дъще кой си идва? – подаде се и  майка и обградена от двете полузаспали  деца.

–         Леля Златка и татко си идват. Сега с последния влак са дошли. Леля  Златка са я пуснали от затвора – продължи да обяснява разпалено тя, но вече  никой не я чуваше. През отворената порта  влизаше  Златка, подкрепена от брат си  Иван.

–         Мамо! –  извика радостен  Любчо и се хвърли в обятията на майка си. – Мамичко много ми беше мъчно за теб.

–         Детето ми… детенцето ми…  не плачи майка… тук съм вече… при теб съм –

говореше му тя  и като бършеше сълзите му с обинтованите си пръсти, се разрида неудържимо…

        …  На другия ден цялото село говореше:   Златка  – сестрата на Иван железничара са я пуснали от затвора, поради липса на доказателства за вина…

       … През  лятото   Англия и Америка вече  отвориха западния фронт. Измина   и  повече от  месец.    На 5 септември,  из  селото се разнася  нова вест:  Съветския съюз обявява война на България, а  Червената армия преминава  Дунав. Два дена по късно, на 7 септември 1944 година в Пордим научиха, че през деня, гражданите на Плевен са разбили вратите на Плевенския затвор и  политическите затворници са на свобода.

                                                                        ЗАГРИЖЕНОСТ -разказ 7

        …  За леля Златка и сина  и Любчо  започна нов живот!.. Изкараха  зимата в Пордим. Живееха в стаята на Мара и малкия Ванчо. Един ден Колю си дойде от казармата и всички се зарадваха, че  се е уволнил…  Напразно. След като се беше клел на царя, после на царчето, този път се закле пред Отичиствненния  Фронт  и  пак замина войник.  Бяха го пуснали само в отпуск,  щото отиваше на фронта с Първа Българска  Армия.

    Златка се позакрепи  до пролетта,  телесните и рани позараснаснаха, синините, кръвонасяданията от побоищата избледняха и макар, че душевните рани  останаха,  пролетта   опита  да се занимава със земеделие. Ходеше с Мара и Личка на нива, опитваше да копае, да върши друга селска работа, но нито и стигаха силите, нито и се отдваше. Избягваше да говори за миналия си живот, само  в редки случаи се отпускаше и разказваше на двете по млади жени за преживяванията си.

–         Най-страшното, Маро, бяха първите месеци в полицейското управление. Колко пъти са ме пребивали до смърт, не помня. Колко пъти са ми забивали клечки под ноктите, не  знам. Помня, че като запалеха и клечките болката ставаше толкова непосилна, че не  я чувствах. Понякога усещах мириса на изгорената кожа и  собствената си кръв. Тогава  се молех да умра. Губех свяст и потъвах в блаженство и тишина.

–         Слава богу лельо Златке, лошото мина.   Ще мине време и ще забравиш – успокояваше я  Мара.

   –    Не се забравя леля… Как да забравя   надвесените   като чакали жандари и виковете и: „ Признавай, мамицата ти комунистическа!… Признавай!..Казвай кои са другите…  Казвай или от тука жива няма да излезнеш… Мръсна комунистка…  Не се збравят лесно издевателствата, мъченията и побоищата, не се забравят  униженията…

   –    Времето лекува лельо. Не мисли за това. Жива си,  радвай се на живота – съчувствено проговаряше и непознаващата  още живота, 18 годишна и племенница.

   –    Искам да забравя леля, искам но не мога.  Достатъчно да усетя утринния хлад, блясъкът на  първите слънчеви  лъчи  в очите си и кошмарът се връща. Пак се виждам в ранните зори  изхвърлена в студената вода на чешмата край  Плевен, започвам да треперя цялата, като някога когато ме свестяваха и започваха отново и отново с мъченията и  онова натрапващото се  в съзнанието ми  „Мръсна комунистка… признавай!“ , ме раздира…   Душата ме боли!….

    –    Свърши се лельо Златке.  Вуйчо  Георги го няма, но имаш Любчо. Не си сама.

    –     Знам леля. Той ми е бил надеждата … и другите…   Но да не дава господ на никой да разбира повече,   как след нечовешкия побой и охлаждането в кървавата кладенчева  вода, захвърленото на циментовия под мокро, човешко тяло,  чувства топлината от токущо съблечени  дрехи  с които те увиват  другарките в затвора, за да те спасят …

      …. Най-после войната свърши.   Един  ден, Васил Топалов, бивш политзатворник и виден функционер на БКП в  Плевен преди 9-ти,   дойде в  Пордим и без много шум я заведе в Плевен. Настаниха я на квартира, назначиха я  лелка в една  детска градина и живота на самотната майка и сирачето и продължи, опитвайки се да се оттърси от кошмара на миналото.

           Така изминаха   5-6 години и политически нещата се промениха към още по добро. Мнозина от хората с които беше в затвора,   като  Пеко  Таков,  Соня  Бакиш, Станко  Тодоров и други,   влезнаха във власта  и не я забравиха.

         Един ден  1951 г.  я извикаха в Партията и и рекоха:

–         Другарко  Георгиева,  не бива така! Виждаме, че изнемогвате да се грижите сама за  детето си.   Не може да оставим  децата на загиналите в антифашистката борба.   Знаем, че Партията и Държавата,  за която загина съпруга ви,   не може да замести бащата  на детето ви, но все пак. Кажете от какво имате нужда,  с какво межем да помогнем, пък и ний ще  Ви предложим нещо!

–         Не благодаря Ви, но нямам нужда от нищо. Справям се и сама. Квартирата ми  на „Гренадерска“ не е скъпа. Ей на и Любчо тръгва на прогимназия , ще се справим.

–         И на нас за училището  ни е мисълта. Открива се в София  Суворовско училище, точно за сирачета на антифашисти. Какво ще кажеш, Любчо да влезне в това училище. Там всичко ще е на държавна издръжка, пансион, храна, курсантска униформа, дисциплина. Разсъди сама,  трудно  е  да се грижиш и за издръжка и за възпитание. Съгласна ли си?

–         Не знам другарю! 

–         Няма какво да не знаеш. Размисли, поговори с него, подготви го и другата седмица ще го заведем заедно с  Вас в София.

Какво е размисляла  Златка,  какъв разговор е провела с  детето си,  учебната 1951/52  година Любчо стана  курсант в  Суворовското училище София. Униформата  му отиваше. Вталения кител, колана, жълтите като злато пагони и контраста на тъмно синия панталон  с червни кантове,  подчертаваха още повече осанката на  стройното синеоко момче. С една дума превърна го в  истински красавец.

                                                             КООПЕРИРАНЕТО – разказ 8

        В една от ваканциите Златка и детето бяха на  Пордим.  В одаята край камината се бе събрала цялата челяд. Бай Иван   гледаше  игривите езици на огъня и замислен в нещо си не обръщаше внимание на гълчавата.   Малкия му син  Митко се защура из обора, Костадина , Мара и сестра му Златка   точеха  баница и се готвеха да слагат вечерята, а Колю се занимаваше с децата. Любчо, Ваньо и малкия му син Митата, и той вече  5 годишен,  се кискаха,  караха се и играеха  на магаре с  рисувани от Колю на картони и от цигарени кутии карти.

       –  Кольо, я  иди извикай брат си да дойде!  Таман и леля ти Златка е тука, трябва да поговорим нещо важно –  рече дядо Иван и запали нова цигара.

       Колю не каза нищо. Заряза децата и послушно отиде та извика брат си.  Няма и след 2-3 минути двамата седнаха край баща си.

       – Злате, –  обърна се Бай  Иван към сестра си-   я остави жените да се оправят па ели при нас, нали си глава на семейство, трябва да решим нещо.

        Златка заряза жените и очудена премести едно трикрако столче.

     –     Кажи бате, какво има? – попита тя и седна при мъжете.

     –  Таман сме се събрали, трябва да решим нещо. Сами виждате какви са времената.

 Ясно е, че връщане назад няма. А то и без това земеделието не върви.  Житото дето го изкарваме не стига  наряда да платим, а  и за семе като заделим,  за хляб не стига. Виждате, че почти всеки месец се налага да ходя до  Добруджа и да купувам жито за хляб. Злате и ти знаеш, че в селото от миналата година направиха  ТКЗС. И ти имаш 10 декара земя,  искам и ти да си кажеш думата.

       Костадина, пък след нея и  снахата Мара и дъщерята Величка, като видяха, че започва сериозен разговор, наостриха слух и с набръшнени ръце, обърнаха гръб на баницата и децата, па  се присламчиха към мъжете.

–         О бате, мен не ме занимавай.  Земята въобще не ме интерисува. Знаеш миналия месец ми дадоха  квартира  от Жилфонд,   Любчо си е на държавна издръжка в Суворовското, така че Каквото си решите това правете. Колкото до хляба,  знам, че  е купонна система, че е трудно, но аз и за това се преместих,  та сега съм на работа в един стол и хлебарната на Гренадерска. Може да идваш до Плевен два пъти в седмицата и ще ви снабдявам с хлаб. Само да е с куфар да се не вижда моного-много какво носите.- отговори  Златка и понече да стане, но като видя, че и другите жени са вече при тях остана.

–         Това добре!  Тя и  Мара има жп легитимация от Колю, та също може да идва един път седмично до  Плевен. Са разберем как да стане. Ама мен думата ми е за  ТКЗС-то.    Ще трябва да влизаме и ние с хората.

–         Не ! –  изрепчи се Костадина – Аз не съм съгласна. Земята и добитъка си не давам.-  Син имам той ще си е земеделец. Не ни трябва никакво ТКЗС!

Иван я погледна  изкосо, обърна глава към другите и продължи кротко.

–         Още вчера ме бяха извикали в общината, пък и началника на гарата говори смен. Няма на къде. Влизането в ТКЗС-то е доброволно, но ако не влезем, направо си ме казаха, че с  с тебе  Кольо няма да сме на държавна работа. Ще ни уволнят от  БДЖ-то! За туй викам да влизаме в кооператива и ние с хората. Ще разделим земята, с по един вол ще влезете двамата, аз колата и овцете – обърна се  Иван към синовете си.- Митко ще вземе и плуга с планетката пък и Мара ще си влезе в кооперацията с десетте декара  и юничката от баща си. Така всички ще станем член кооператори и то с дялове земя.

–         Не! Не съм съгласна ! Никаква кооперация. Митко си е земеделец, таз земя и воловете ще ни хранят, за туй всичко си остава на него  – възпротиви се отново Кастадина.

–         Тебе някой да те пита? – погледна я строго бай Иван и като смукна дълбоко от цигарата, издишвайки цигарения дим, повече на себе си отколкото на другите отсече – От т’ва дето съм го е..л цял живот, акъл не ща!

Забележката му предизвика   лека усмивка по лицата на Златка  и  Колю. Снахата  Мара се зачерви от неудобство и се оттегли. Тя вече знаеше мнението на мъжа си  Кольо, щото  на дълго и на широко бяха обсъдили  този  въпроса с него  и то  още миналата година,  когато баща и , бай Ангел, стана един от първите учредители на ТКЗС-то.

–         Тате, нямам нищо против! Каквото решиш това прави. Аз със земеделие повече няма да се занимавам. Една година след фронта се бъхтих, стига ми. Това не е работа. Да чакаш от господ.   Предпочитам си сигурната работа в железницата. Слава богу две деца имаме с Мара, на нас ни трябват сигурни приходи.   Така, че аз съм за влизане в кооперацията. – каза Колю, кротко,  но уверено и твърдо.

–         Не, тате аз не съм съгласен – взе думата  Митко и окуражен от казаните преди това думи на майка си  и  под  нейния одобрителен поглед продължи. – Най-добре е цялата земя и инвентара с животните да остане. Аз си  искам   със земеделие да се занимавам. С кака  Мара  и сетрата ще обработваме земята…Иначе какво ще правя. Вие тате, сте добре с бати… имате работа, ами аз?

–         Митко, – намеси се  Златка –  Вие с  Мара пак ще си работите в кооператива. Ще си имате дял в   кооператива, ще ви се плаща на трудоден, а на края на годината като се приключи ще получити на куп и пари и в натура, зърно, олио, захар, вълна   и  каквото се отчете на общото  събрание на кооператива. Но аз не искам да ви влияя. Каквото си решите това правете. За моя земя и дума да не става. Бате давай я в кооператива с вашата и въобще каквото решите.- отсече Златка и стана  та  продължи да точи баницата.

        С това завърши   и  семейния съвет.   Историческото решение беше взето. На другия ден Монковци станаха член кооператори в ТКЗС „Урожай” в Пордим.  Червения и Белия вол и юничката на  Мара  се преместиха да живеят на задната улица,  в национализираните обори на Льоката,  заедно с животните на другите кооператори.   Десетте овце на  Монковци  станаха кооперитвни и заживяха задружно в кошарите на  Чуките, с другите селски овце. Волската кола, плуга с планетката, и ралото  също станаха кооперативни.   Митко, Мара и Величка заработиха в ТКЗС-то…

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 /Следва втора част, в която се разказва за живота на Златка и Любчо  до 2002 година/

       

Блог в WordPress.com.